Met de stijl van oppositie voeren kun je resultaat boeken of juist niet

Gemeenteraad Amersfoort
Gemeenteraad Amersfoort © Gemeente Amersfoort
Amersfoort - Een jaar geleden werd het coalitieakkoord gepresenteerd. Een mooi moment om eens terug te kijken op het eerste jaar van deze raadsperiode. Het politieke landschap in Amersfoort raakte na de verkiezingen flink versplinterd. Er zijn daarom veel oppositiepartijen te vinden, een aantal daarvan heeft maar één zetel in de raad. Alle fracties hebben hun eigen stijl van oppositie voeren. In twee delen bespreekt politiek verslaggever Peter de Langen de verschillen.
De VVD was zwaar teleurgesteld na de verkiezingen; de partij verloor een derde van de zetels. Na dit verlies bleken de druiven zo zuur dat er zelfs een motie van wantrouwen werd ingediend tegen de informateur van D66-huize. Een actie waarvan niet eens iedereen binnen de eigen fractie op de hoogte was. Deze stijl van oppositie voeren viel heel erg slecht binnen de gemeenteraad. Een week later werden excuses gemaakt.
VVD- fractievoorzitter Maarten Flikkema.
VVD- fractievoorzitter Maarten Flikkema. © Nieuwsplein33
Voor de VVD brak een tijd van bezinning aan. Inmiddels is duidelijk geworden op welke onderwerpen de fractie zich wil profileren. Er werden schriftelijke vragen gesteld over bijvoorbeeld explosies door criminelen, omkoping van ambtenaren en de opvang van vluchtelingen. De VVD als partij van 'law & order'.

Tegenbegroting

Beleid met uitwerkingen van het coalitiebeleid worden nauwelijks gesteund. Bij de kadernota kwam de fractie met een eigen tegenbegroting die slechts minimale steun kreeg. De VVD stemde tegen de kadernota. Een handeling die zij andere partijen in het verleden nog wel eens verweet.

Wat is een kadernota?

De gemeenteraad bespreekt een paar keer per jaar het algemeen beleid. Bij de begroting wordt het beleid voor de komende jaren vastgesteld en bij de bespreking van de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het vorige jaar. Het positieve of negatieve financiële resultaat van de jaarrekening, is vervolgens weer aanleiding om de zogenaamde kadernota te bespreken. Daarin worden de randvoorwaarden voor de eerstvolgende begroting vastgesteld.

En toen kwam er een geschenk uit de hemel. De discussies over lage parkeernormen bij de grote nieuwbouwlocaties en de uitbreiding van het vergunningparkeren in de hele stad. Mooier kon het niet voor de vroempartij. Bij iedere gelegenheid wordt het onderwerp van stal gehaald. De partij denkt hiermee de volgende verkiezingen wel weer te kunnen winnen.

In Amersfoort zijn twee grote oppositiepartijen: VVD en Amersfoort2014. Ze hebben beiden vier zetels. Daarna volgen de PvdA en de SP met ieder twee zetels. Tot slot zijn er vier partijen met één zetel: Beter Amersfoort, BPA, Amersfoort voor Vrijheid en DENK.

Amersfoort2014

Deze partij zit wat anders in de wedstrijd. Er wordt geen keiharde oppositie gevoerd. Dat is lastig omdat de partij lange tijd mee heeft onderhandeld bij de coalitieonderhandelingen en er nog steeds onderdelen in het coalitieakkoord staan die er mede door deze partij in zijn ingekomen. Zo werd de tegenbegroting van de VVD in de laatste raadsvergadering, die feitelijk het hele coalitieakkoord onderuit haalde, niet gesteund. De kadernota, met alle uitwerkingsvoorstellen van de coalitie werd wél gesteund.
Amersfoort2014-fractievoorzitter Menno Fousert
Amersfoort2014-fractievoorzitter Menno Fousert © Fotobewerking Nieuwsplein33
De nadruk van het oppositie voeren ligt daarom vooral op het proces, bijvoorbeeld bij ruimtelijke ordening. Dat is niet moeilijk, omdat er nog veel zaken rond participatie niet altijd even goed gaan. Het maakt het dan makkelijker om juist op dit soort onderdelen tegen te stemmen. Toch wordt vaak wel met de coalitie meegestemd.

Parkeerbeleid

Bij het onderwerp vergunningparkeren in de hele stad bleek de lijn van oppositievoeren duidelijk. Inhoudelijk wordt het onderwerp wel gesteund. Inzetten op een betere, groenere inrichting van de straten en minder blik op straat. Maar ook hier gaat het om het proces. Juist doordat het beleid wordt ingezet vanuit het parkeerbeleid én voor de hele stad, is men vooralsnog tegen. Het beleid is, volgens de fractie, niet uit te leggen in wijken waar geen problemen zijn.
Voor Amersfoort2014 lijkt het steeds een afweging: hoe is het proces verlopen en hoe staat de partij zelf inhoudelijk tegenover het beleid. Er wordt wel naar samenwerking gezocht.

In het volgende deel komen de kleinere oppositiepartijen aan bod.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.