Amersfoortse coalitie lijkt weinig last te hebben van felle tegenstand vanuit de oppositie

Gemeenteraad Amersfoort
Gemeenteraad Amersfoort © Nieuwsplein33
Amersfoort - Het coalitieakkoord voor Amersfoort werd een jaar geleden gepresenteerd. Tijd voor De Stadsbron om een eerste balans op te maken. Het lijkt erop dat de oppositie het beleid van de coalitie in grote lijnen steunt.
Om een goed beeld te krijgen keek socioloog Stan Iking naar het stemgedrag van de verschillende partijen. Zowel bij moties en amendementen, dat zijn vaak aanpassingen van het beleid, als raadsvoorstellen. Amersfoort2014 stemde het vaakst in met moties en amendementen (85%), gevolgd door de SP met 82%. In wat mindere mate DENK en Beter Amersfoort op een gedeelde derde plaats (74%). De Burger Partij Amersfoort (BPA) is niet meegenomen in de berekening vanwege langdurige ziekte van het raadslid.

Eensgezindheid

De partij Amersfoort voor Vrijheid is het meest kritisch op het collegebeleid. In 29% van alle stemmingen over raadsbesluiten was deze partij tegen. Op nummer twee is dit de SP met 18%, gevolgd door Amersfoort2014 met 11%. Uit de vergelijking van De Stadsbron wordt verder duidelijk dat de raad een grote mate van eensgezindheid laat zien. Een op de drie voorstellen wordt unaniem aangenomen. Bij de raadsbesluiten wordt bijna 60% van alle besluiten unaniem genomen. Bij de moties (34%) en amendementen (19%) ligt dit veel lager.
Op basis van de cijfers concludeert Stan Iking tenslotte dat de raad het in grote lijnen eens is met het beleid van het college. Bijna iedereen heeft op veel punten inhoudelijk ingestemd met het coalitieakkoord; er zijn weinig principiële beleidstegenstellingen. Dit vertaalt zich niet alleen in het grote aantal aangenomen raadsbesluiten (100%), maar ook in het grote aantal partijen dat hiermee instemt.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.