Nieuwsplein33 en Eemland1 onderzoeken mogelijkheden tot samenwerking

© Nieuwsplein33
Amersfoort /Leusden - Met een handtekening onder een intentieverklaring hebben de voorzitters van Nieuwsplein33 (de lokale zendgemachtigde voor Amersfoort en Leusden) en Eemland1 (de streekomroep voor Baarn, Bunschoten-Spakenburg en Soest) het voornemen bekrachtigd om de mogelijkheden voor vergaande samenwerking te verkennen.
De voorzitters van Eemland1 en Nieuwsplein33 (Geert Looyschelder en Frank Krijnen) denken dat het met het oog op de nabije toekomst verstandig is in te zetten op samenwerking. De ontwikkeling van lokale omroepen naar regionale georganiseerde streekomroepen lijkt landelijk door te zetten, waardoor er op afzienbare termijn geen reële bestaansmogelijkheden meer zijn voor strikt lokale omroepen.
“In het huidige tijdperk van schaalvergroting, digitalisering en professionalisering in de mediawereld is meer samenwerking een noodzaak om op de langere termijn van toegevoegde waarde en relevant te blijven voor de inwoners van het verzorgingsgebied’’, noteren de besturen in de intentieverklaring.

Regionaal mediacentrum

Eemland1 en Nieuwsplein33 denken dat samenwerking ‘de journalistieke kwaliteit versterkt en de financiële armslag verbetert’. De samenwerking zou uiteindelijk kunnen uitmonden in de vorming van een gemeenschappelijke redactie die in een regionaal mediacentrum gehuisvest kan worden.
Op langere termijn is zelfs een fusie tot één streekomroep met zelfstandige redacties per kern denkbaar, schrijven Krijnen en Looyschelder in de intentieverklaring. Beide omroepen bedienen een verzorgingsgebied met zo’n 290.000 inwoners (Amersfoort, Leusden, Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg). 
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.