Winkelgebied Neptunusplein wordt onder handen genomen

© Nieuwsplein33
Amersfoort - De gemeente gaat de verkeerssituatie op het Neptunusplein in de wijk Kruiskamp aanpakken. Het winkelgebied wordt de afgelopen jaren steeds drukker bezocht, vooral met de auto. Er is te weinig parkeergelegenheid en dat levert regelmatig gevaarlijke situaties op. Vooral voor fietsers en wandelaars is de situatie onveilig geworden.  
Afgelopen dinsdag nam het college van burgemeester en wethouders het besluit voor de definitieve inrichting van het plein. Tijdens de bijeenkomst met de buurt op 6 juni was nog toegezegd dat deze beslissing in overleg met de raad zou worden genomen. 
De gemeente wil het plein veiliger maken, onder andere door elektronische borden te plaatsen, zodat duidelijk is waar kan worden geparkeerd. Ook worden er rijbanen op het plein gescheiden, waardoor er geen onveilige inhaalmanoeuvres kunnen worden gedaan kunnen en foutparkeren niet langer mogelijk is. Volgens het plan blijft het totaal aantal parkeerplekken in het gebied gelijk.  

Supermarkten

Er zitten momenteel drie supermarkten op het Neptunusplein: Omur, Aldi en Hoogvliet. Bezoekers kunnen op het algemene parkeerterrein van het winkelcentrum parkeren, maar daar is structureel te weinig plek. Er is ook een parkeergarage onder Omur en een parkeerdek boven de Aldi, maar die plekken weet nog niet iedere bezoeker te vinden. 
(Tekst gaat verder onder de foto)
Parkeerdek boven de Aldi
Parkeerdek boven de Aldi © Nieuwsplein33
Al lange tijd is het onrustig op het Neptunusplein. Vooral de Turkse supermarkt Omur - die in maart 2020 van De Kamp naar het Neptunusplein verhuisde - zorgt volgens buurtbewoners voor veel overlast. De omwonenden zien de supermarkt als een groothandel met een landelijke functie, waardoor er te veel bezoekers op af komen. Een groep omwonenden startte daarom vorig jaar een petitie om de supermarkt te laten verhuizen naar een plek buiten de wijk.
De gemeente gaf geen gehoor aan het verzoek, omdat er daarvoor geen juridische gronden werden gevonden. In de nieuwe plannen van de gemeente wordt de laad- en losplek van de supermarkt wel iets verplaatst, waardoor in ieder geval het zicht van automobilisten op de weg verbeterd moet worden. 
De herinrichting van het plein heeft niet alleen te maken met de verkeersveiligheid. Ook is er al jaren sprake van overlast door zwerfafval. De gemeente wil het plein groener en leefbaarder maken.

Geen totaaloplossing

De gemeente geeft aan dat de herinrichting van het Neptunusplein geen totaaloplossing is. Het Neptunusplein blijft een drukbezocht winkelgebied waarbij de auto voorlopig nog een belangrijke plek inneemt. Bewoners in omliggende woonstraten kunnen ook na de uitvoering van de plannen een hoge parkeerdruk blijven ervaren, doordat in de omgeving nog geen vergunningparkeren geldt.
De aanbesteding voor de herinrichting Neptunusplein wordt in gang gezet. Ook zal deze zomer vanuit de gemeente een onderzoek worden gedaan - samen met bewoners op en rond het plein, de ondernemersvereniging en de pandeigenaren - om een toekomstvisie op te stellen voor 'een winkelplein dat aantrekkelijk is voor alle wijkbewoners'. De eerste werkzaamheden aan het plein zullen in het najaar starten.
Een aantal omwonenden geeft aan dat ze zijn overvallen door het plotselinge besluit van het college. Er is onder hen weinig vertrouwen dat met de huidige plannen de verkeersveiligheid daadwerkelijk zal verbeteren. Joyce Huurman van de VVD laat weten dat het onderwerp opnieuw op de agenda is gezet. "Als er in een brief staat dat het besluit via de raad gaat, dan gaat het ook via de raad", aldus Huurman. Ze refereert aan een brief van 16 mei die naar omwonenden is gestuurd. Het onderwerp zal worden besproken op de bijeenkomst van 22 augustus.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.