Volgende stap naar referendum over parkeerbeleid zorgt voor hoofdbrekens binnen de coalitie

Een voorstelling van een vergroende straat bij het nieuwe parkeerbeleid.
Een voorstelling van een vergroende straat bij het nieuwe parkeerbeleid. © Gemeente Amersfoort
Amersfoort - Unaniem stemden de raadsleden gistermiddag in met een inleidend verzoek voor een referendum over het nieuwe parkeerbeleid. Maar voordat Amersfoorters zich kunnen uitspreken moet er nog veel water door de Eem.
Het nieuwe parkeerbeleid, dat een radicale koerswijziging wordt genoemd, houdt de gemoederen stevig bezig. Niet alleen in de stad, maar gisteren ook in de gemeenteraad. Er was al veel discussie of het nieuwe parkeerbeleid überhaupt op de agenda mocht komen. Uiteindelijk werd besloten om dat toch te doen.
Voordat de discussie echt kon beginnen, werd nog een ordevoorstel gedaan om zowel de referendumaanvraag als het nieuwe parkeerbeleid van de agenda te halen. Tijdens dat ordedebat werd verwijtend in de richting van de PvdA gekeken. Tijdens de commissievergadering had deze partij nog tegen behandeling in de raad gestemd. Maar nu bleek dat de PvdA daarna alsnog had aangegeven vóór behandeling te zijn. Dat werd door sommige partijen een draai genoemd. Desondanks bleken er bij de stemming over het ordevoorstel genoeg stemmen om aan de behandeling te beginnen. Het ordevoorstel werd verworpen met 11 stemmen voor en 26 tegen.

Vriend en vijand verrast

Daarmee kon de bespreking over het inleidend verzoek voor een referendum beginnen. Vriend en vijand werden verrast toen Marjolein Perdok van D66 het woord nam. Zij vindt een referendum houden over een zo’n complex onderwerp erg ingewikkeld. De discussie over dit parkeerbeleid wordt hiermee plat geslagen, vindt ze. Binnen de coalitie is nagedacht om dan in ieder geval de vraagstelling bij het referendum breder te stellen. Zij diende een motie in mede namens alle coalitiepartijen. In die motie stond dat bij het opstellen van de referendumvraag rekening dient te worden gehouden met de complexiteit van het deelomgevingsprogramma parkeren in relatie tot de woningbouwopgave.
Oppositiepartijen reageerden verrast. Er werd gevraagd of de coalitie, als deze motie zou worden aangenomen, dan vóór het vervolg van de referendumaanvraag zou stemmen. Perdok gaf aan dat dit voor D66 in ieder geval zo zou zijn. Vervolgens kwamen andere partijen aan het woord. De VVD is bepaald geen voorstander van referenda, maar als het dan toch voorligt en het voldoet aan alle eisen, dan zijn de liberalen akkoord.

‘Opwindend’

De SP vond het ‘opwindend’ om mee te maken. Hugo Kruyt (SP) ziet het als een kans voor alle partijen om er iets van te maken. GroenLinks was wat zuiniger. De aanvraag voldoet aan de gestelde eisen en dan moet je er ook voor gaan. Fractievoorzitter Bram Leeuwenkamp maakte er geen geheim van nog geheel achter het nieuwe parkeerbeleid te staan. Bij de ChristenUnie waren er gemengde gevoelens. Men vindt het jammer dat de beeldvorming bij het nieuwe parkeerbeleid zich zo beperkt. Jan de van de Schueren (CDA) meldde er veel discussie in de fractie is geweest. De partij is tegen referenda en heeft veel twijfels over hoe de uiteindelijke vraagstelling bij het referendum zal moeten worden geformuleerd. Uiteindelijk kwam de coalitiemotie in stemming. Deze werd aangenomen met 27 stemmen voor en 10 tegen.
Het voorstel om in te stemmen met het inleidend verzoek voor een referendum werd vervolgens met algemene stemmen voor aangenomen. De coalitie werd geprezen voor een moedig besluit en het besluit werd door sommige raadsleden als opwindend ervaren. Nu moeten er dus opnieuw handtekeningen worden opgehaald, de initiatiefnemers hebben daar zes weken de tijd voor. Er moeten nog 4.873 geldende handtekeningen worden opgehaald.

Hoofdbrekens in de coalitie

Uit verschillende reacties achteraf bleek dat er veel discussie in de coalitie is geweest. Twee elementen hebben een hoofdrol gespeeld om toch akkoord te gaan. Allereerst werd gevreesd voor een boemerang effect. Stel dat je nu als coalitie deze aanvraag voor een referendum tegenhoudt, dan kan dit bij elke inspraakprocedure in het vervolg tegen je worden gebruikt. Want waarom zou er nu wel worden geluisterd. Een ander element was juridisch van aard. Stel dat de gemeenteraad tegen deze referendumaanvraag had gestemd, dan had de initiatiefnemer naar de bestuursrechter en de voorzieningenrechter kunnen stappen. Uit jurisprudentie blijkt dat je als gemeenteraad dan wel met een heel goed gemotiveerd verhaal moet komen.

Teleurstelling bij de wethouder

Er is nog even gedacht of er dringende redenen genoeg waren om de referendumaanvraag tegen te houden. Maar ook hiervan is gebleken dat dit juridisch waarschijnlijk niet zou standhouden bij de bestuursrechter. Door het indienen van de coalitiemotie is nu alvast duidelijk gemaakt, dat het opstellen van een vraag die kan worden voorgelegd bij het referendum, in ieder geval zorgvuldig zal moeten gebeuren. Er zal een aparte commissie in het leven worden geroepen die dat moet voorbereiden.
In een reactie gaf de wethouder aan wel teleurgesteld te zijn. Hij ziet zijn ambtstermijn niet als op de winkel passen, maar wil echt beleid veranderen. “Nu kom je met een visie en krijg je alleen maar verwijten” zo reageerde hij. Hij vertelde ook wel andere reacties te hebben gekregen. Er zijn ook inwoners die bijna smeken om nu toch snel tot actie over te gaan.Na de zomer wordt bekend of er voldoende handtekeningen zijn opgehaald. De raad moet dan beslissen over welke vraag wordt voorgelegd. Het referendum zal dan mogelijk in november of begin december plaatsvinden. De campagnekoorts is al aan het stijgen.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.