De balans na een jaar: Partij voor de Dieren ziet alle eigen extra wensen vervuld

Fractievoorzitter Christian van Barneveld (met flyer)
Fractievoorzitter Christian van Barneveld (met flyer) © Partij voor de Dieren Amersfoort
Amersfoort - Het coalitieakkoord voor Amersfoort werd een jaar geleden gepresenteerd. Tijd voor De Stadsbron om een eerste balans op te maken. De coalitiepartijen krijgen bijna al hun wensen vervuld, terwijl sommige oppositiepartijen tegen een muur oplopen. Vooral de Partij voor de Dieren doet goede zaken.
De oppositiepartij Amersfoort2014 is de partij met de meest in stemming gebrachte moties en amendementen (43). Hiervan zijn er 23 aangenomen, een resultaat van 53%. Nieuwkomer in het oppositieblok Amersfoort voor Vrijheid heeft veel meer moeite om iets aangenomen te krijgen. Daarnaast moet vermeld worden dat sommige kleine partijen niet de gehele periode aanwezig waren. Vooral de BPA heeft door ziekte 6 vergaderingen moeten missen en daarmee ook geen moties of amendementen kunnen indienen.
© De Stadsbron

Coalitiepartijen

De coalitiepartijen hebben gezamenlijk 53 moties en amendementen ingediend, maar met een beduidend beter resultaat. De nieuwkomer Partij voor de Dieren wist al haar moties/amendementen binnen te halen. In de periode april 2022 tot en met eind mei 2023 zijn er door de raad 149 moties en amendementen in stemming gebracht. Dit zijn er 13 minder dan in de vorige raadsperiode.
Toch zegt dit over zo’n periode nog niet veel omdat bepaalde onderwerpen soms veel meer moties en amendementen uitlokken dan andere. Bovendien is er geen logica in de behandeling van alle onderwerpen in een raadsperiode. Met uitzondering van de vaste jaarlijkse cyclus van begroting en jaarrekening en de daarbij behorende noodzakelijke besluiten. Een inhoudelijke vergelijking met de vorige raadsperiode is dus nog niet op zijn plaats. Dat moet gebeuren over een langere periode.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.