Meer geld voor de aanpak van ondermijning: 'Geen pleisters meer'

Politie op straat na explosie in Amersfoort.
Politie op straat na explosie in Amersfoort. © Marnix Manschot Fotografie
Amersfoort - Amersfoort krijgt extra menskracht voor de aanpak van ondermijning in de stad. Een meerderheid van de partijen in de raad wil hier geld voor vrijmaken. De Amersfoortse Rekenkamer oordeelde onlangs dat het gemeentebestuur onvoldoende zicht heeft op de toenemende invloed van de onderwereld op de rest van de samenleving.
"Een veelkoppig monster ligt op de loer", zei PvdA-raadslid Rachida Issaoui daarom gisteravond bij de bespreking van dit onderwerp tijdens een commissievergadering. "Er zijn meer middelen nodig om de stad veilig te houden." Dat er wat moet gebeuren, beamen meerdere partijen in de raad. Zij lieten gisteravond blijken 700.000 euro vrij te willen maken. Dat is het bedrag dat burgemeester Lucas Bolsius nodig zegt te hebben om het team op minimale sterkte te krijgen.
Toch gaf Bolsius er ook een winstwaarschuwing bij: het is niet zo dat dit alle problemen doet verdwijnen. “Het is een ongelofelijk lastig vraagstuk, wat je niet oplost met alleen een paar extra fte”, benadrukte de burgemeester. Maar hadden die extra fte’s (voltijdbanen) er niet eerder kunnen zijn? “Eerder is er al in de raad over gesproken, maar toen was er geen geld”, zegt Sieta Koet (Amersfoort2014).

Vuist op tafel?

Had de burgemeester harder op tafel moeten slaan tijdens de coalitieonderhandelingen? Die vraag hield meerdere raadsleden dinsdag bezig. Want ondermijning stond niet voor het eerst op de agenda. Al in 2020 werd een motie aangenomen om inzichtelijk te maken wat de gemeente nodig heeft om de problematiek aan te pakken. In een reactie van het college toen valt te lezen dat ‘vorig jaar al bleek dat de omvang van het probleem omvangrijker was dan vooraf gedacht’.
De burgervader heeft vervolgens zijn wensen - uitbreiding van het aantal fte’s - op tafel gelegd. “Als ik toen had geweten wat er speelde, zou ik andere keuzes gemaakt hebben of duidelijker gevraagd”, zegt hij. Toch zijn de raadsleden vooral blij met het rapport, omdat vanaf hier verder gewerkt kan worden.
(Artikel gaat verder onder de foto).
Lucas Bolsius.
Lucas Bolsius. © Nieuwsplein33
En daarmee lijkt Bolsius enigszins opgelucht adem te kunnen halen. Want de vraag of de burgervader de afgelopen jaren meer had kunnen doen verdween tijdens het debat redelijk naar de achtergrond. "Wat we vooral nodig hebben is een duidelijk plan", zegt raadslid Reinier Polinder (ChristenUnie). “Het fenomeen georganiseerde criminaliteit is een gigantisch vraagstuk met vele facetten”, vatte burgemeester Lucas Bolsius tijdens de commissievergadering dinsdag meteen de problemen kort samen.

Preventief of repressief

En daar ligt het pijnpunt: waar zet je die extra mensen op in. In de oplossing liggen de meningen ver uit elkaar. “Ik hoor een noodkreet”, aldus Harmen Niemeijer (GroenLinks). “Veel jongeren zien geen toekomst en gaan naar het makkelijke geld grijpen.” Volgens hem moet er een plek gecreëerd worden waar daarnaar geluisterd wordt. Raadslid Issaoui is het met hem eens. “Veiligheid raakt alles, maar vooral onze toekomst en die van de kinderen.” Daarom pleiten de partijen vooral voor preventieve aanpak.
(Artikel gaat verder onder de foto).
© Nieuwsplein33
“Het groeit ons boven de pet en dit probleem is vele malen groter dan wat er binnen de gemeentegrenzen gebeurt”, zegt VVD-raadslid Hans Lemain. “En dan moet je verder kijken dan preventie, maar ook het mes durven pakken om te snoeien.” Preventie is belangrijk, maar volgens hem moet de gemeente ook naar een hardere aanpak gaan kijken.
"We moeten kijken waar we de prioriteit nodig vinden", zegt Arie den Oude (CDA). "Gaan we voor preventie of de zware jongens?" Volgens Lucas Bolsius is het probleem niet zo zwart-wit. “Het gebeurt beiden. Jongeren worden in de drugscriminaliteit gesleept en tegelijkertijd zien we de grootse gevallen, zoals het drugslab.” Als het aan hem ligt is het duidelijk: beiden zijn keihard nodig. "Als je met preventie voor elkaar krijgt dat er een jongere minder de criminaliteit in gaat is dat een kleine overwinning." Dat betekent volgens hem niet dat er niet naar de zware jongens wordt gekeken.

'Geen pleisters meer'

Den Oude zou graag een nulmeting zien, zodat de raad een duidelijk beeld heeft van wat ze aan moeten pakken. "Waarvan dan precies", vraagt Bolsius zich hardop af. "Het is een gigantisch speelveld, waarvan we dus niet alles in beeld hebben." Issaoui pleit ervoor dat het Amersfoortse team veiligheid meteen wordt versterkt. Veel raadsleden zijn dat met haar eens. "We moeten wel met een concreet plan komen", vindt Polinder. "We moeten geen pleisters meer plakken."
De raadsleden zijn dinsdagavond tijdens de commissievergadering eensgezind: ondermijning moet worden beter in kaart worden gebracht en daarvoor zijn extra mensen nodig. Ze willen dat hier extra geld voor wordt vrijgemaakt. Voordat het zover is, moet nog in een raadsvergadering over het plan gestemd worden.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.