D66 droomt tijdens de algemene beschouwingen hardop over een metro

© Pixabay
Amersfoort - Denk je aan een gemeentelijke kadernota, dan kan het zomaar gebeuren dat het woord 'saai' in je opkomt. Maar het onder de loep nemen van de portemonnee van de stad is ook het moment voor politieke partijen om zich te profileren. Zo leerden we gisteren dat D66 durft te dromen over een metro en dat de VVD vooral problemen in het hier en nu op wil lossen.
Tijdens wat je de lokale algemene beschouwingen zou kunnen noemen, kwamen gistermiddag alle fractievoorzitters aan het woord. De meest opmerkelijke bijdrage was de proefballon van D66-fractievoorzitter Marjolein Perdok. Zij ziet een tram of metro voor Amersfoort wel zitten. "De bus moet in Amersfoort vaker rijden, net als de treinen van en naar de Amersfoortse treinstations. Waarbij we out of the box denken en het idee van een tram of metro niet schuwen."
De andere partijen vielen bijna van hun stoel van verbazing. Fractievoorzitter Hugo Kruyt (SP) vroeg haar of ze wel enig besef had wat een metro kost. Met dit soort proefballontjes geef je voeding aan het cynisme in de stad, aldus de SP’er.

De gemeenteraad bespreekt een paar keer per jaar het algemeen beleid. Bij de begroting wordt het beleid voor de komende jaren vastgesteld en bij de bespreking van de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het vorige jaar. Het positieve of negatieve financiële resultaat van de jaarrekening, is vervolgens weer aanleiding om de zogenaamde kadernota te bespreken. Daarin worden de randvoorwaarden voor de eerstvolgende begroting vastgesteld.

Ravijnjaar op komst

Even naar de cijfers en feiten. Er is maar liefst bijna 27 miljoen in 2022 niet besteed. Grotendeels door vertragingen in de uitvoering van projecten. Daarom wordt een groot deel van het overschot doorgeschoven naar volgende jaren. Toch blijft er nog geld over, bijna 6,5 miljoen vrij besteedbaar. Het college stelt voor om dit geld in de algemene reserve te storten.
(Artikel gaat verder onder de foto).
© Nieuwsplein33
In 2026 is de verwachting dat alle gemeenten minder geld van het Rijk gaan krijgen. Jaarlijks wordt de uitkering voor gemeenten vastgelegd in het gemeentefonds. Het is de algemene verwachting dat in 2026 het Rijk minder geld voor structurele activiteiten gaat uitbetalen. In gemeentelijke kringen wordt dit het ravijnjaar genoemd. Om welke bedragen het gaat is nog niet duidelijk. Wel wordt al voorgesteld om vanaf dat jaar structureel zo’n 14,5 miljoen te gaan bezuinigen. De invulling daarvan is nog niet bekend.

Tegenbegroting van de VVD

De politieke partijen hebben dinsdag in de algemene beschouwingen aangegeven hoe zij tegen de komende jaren aankijken. Het is niet verwonderlijk dat daar heel verschillend tegenaan gekeken wordt. Het leidde ook tot debatjes.
Oppositiepartij VVD kwam met een tegenbegroting. De oplossing van de liberalen is simpel: voer delen van het coalitieakkoord niet uit of hooguit alleen in deze periode. Dus geen plaatje voor de toekomst, maar vooral gericht op het heden. Een voorbeeld is het niet uitrollen van het nieuwe parkeerbeleid. Alleen bestaande problemen oplossen is volgens fractievoorzitter Maarten Flikkema voldoende.
(Artikel gaat verder onder de foto).
Maarten Flikkema, fractievoorzitter VVD Amersfoort
Maarten Flikkema, fractievoorzitter VVD Amersfoort © Nieuwsplein33
Andere VVD voorstellen zijn: het nieuwe budget voor cultuur halveren, geen extra geld voor dierenwelzijn, minder geld voor de ambities voor vergroening en herinrichting van de openbare ruimte. Extra geld voor allerlei andere ambities schrappen of verminderen. Met deze tegenbegroting wil de VVD eigenlijk het coalitieakkoord teniet doen. De kans dat andere partijen dit voorstel zullen steunen is daarom niet groot.

Parkeerbeleid

Natuurlijk werd het beoogde nieuwe parkeerbeleid ook door diverse partijen op tafel gelegd. Daar werd door de voorzitter, burgemeester Lucas Bolsius, wel paal en perk aan gesteld. Het onderwerp staat, volgende week op 4 juli, alsnog op de agenda van de gemeenteraad. Het presidium van de gemeenteraad besloot daartoe. Voorafgaand aan de discussie over het parkeerbeleid komt volgende week dan ook het inleidende verzoek tot een referendum aan de orde.

Bestrijding ondermijning

Er werden door partijen ook veel andere onderwerpen aangedragen, waarvan een aantal als wijzigingsvoorstellen bij de gemeenteraad werd neergelegd. De voorstellen variëren van het instellen van een sociale reserve tot geld reserveren voor isolatie en energiebesparende projecten. Bij de PvdA ligt de nadruk op zorg en welzijn. Diverse partijen dienden voorstellen in voor meer handhaving. Bestrijding van de criminele ondermijning in de stad is ook een thema dat aandacht kreeg.
(Artikel gaat verder onder de foto).
Een woning aan de Liendertseweg wordt gesloten
Een woning aan de Liendertseweg wordt gesloten © 365press
CDA, VVD en BPA willen een lager OZB-tarief, in plaats van vijf procent verhoging stellen zij drie procent voor. Zij vinden de belasting in vergelijking met andere vergelijkbare steden te hoog en willen de lastenverzwaring beperken. Het lijkt aannemelijk dat een dergelijk voorstel een financieel gat in de begroting zal slaan. Het is daarom opmerkelijk dat er in het voorstel niet wordt aangegeven hoe dat financiële gat moet worden gedekt.

Citymarketing

De SP riep op om het coalitieakkoord ook echt uit te voeren en het niet bij woorden alleen te laten. Opmerkelijk verder was het pleidooi van de VVD om citymarketing gefaseerd af te schaffen. Goede wijn behoeft geen krans, volgens VVD-raadslid Joyce Huurman.
Het college kwam gisteren slechts met een korte reactie maar komt aanstaande vrijdag met een inhoudelijke terugkoppeling op alle wijzigingsvoorstellen. Wethouder Willem-Jan Stegeman (D66) van financiën gaf al wel vast een inkijkje: “Wees terughoudend met het doen van nieuwe uitgaven”.
Volgende week dinsdag, 4 juli, wordt er over alle voorstellen gestemd.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.