Tijdelijke woningen zijn hard nodig, maar liever niet in de achtertuin

Voorbeeld van flexwoningen
Voorbeeld van flexwoningen © daiwahousemodular.eu
Amersfoort - Landelijk zijn afgelopen jaar meer vergunningen voor tijdelijke woningen afgegeven. Het gaat om een toename van 43 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waar RTV Utrecht over bericht. Ook in Amersfoort en Leusden moeten meer tijdelijke woningen komen als antwoord op de woningnood, maar makkelijk is het niet.
Het lukt te veel mensen niet om een goede en betaalbare woning te vinden. Dit zorgt voor lange wachtlijsten. Flexwoningen moeten lucht bieden. Het doel van het kabinet is om er tot en met 2024 in totaal 37.500 te realiseren. Maar dat doel is nog ver weg. In 2022 werden in Nederland bijna 3300 flexwoningen neergezet, in de afgelopen vier jaar ruim 10.000. Het moet dus veel sneller.
Met flexwoningen kan de woningvoorraad worden uitgebreid, omdat ze vaak geheel of gedeeltelijk in de fabriek worden gemaakt. De bouwtijd is daardoor korter. Bovendien brengt bouwen in een fabriek minder bouwafval en overlast met zich mee. De woningen zijn verplaatsbaar, stapelbaar, schakelbaar of splitsbaar. Ze blijven meestal maximaal tien jaar staan. Tijdelijke woningen kunnen ook ontstaan door verbouw, bijvoorbeeld als een kantoorpand wordt omgebouwd naar appartementen.

Arbeidsmigranten, statushouders en Oekraïners

In 2019 waren de meeste flexwoningen nog voor studenten, maar zij kregen vorig jaar maar een klein deel. De meeste woningen gingen naar arbeidsmigranten en seizoensarbeiders. Ook gingen er meer tijdelijke onderkomens naar statushouders en vluchtelingen, onder meer uit Oekraïne.
Provincies met meer inwoners vergunnen over het algemeen meer tijdelijke woningen. Noord-Brabant is al sinds 2019 koploper. In Flevoland werden afgelopen jaar nauwelijks vergunningen verleend, Zeeland bungelt al jaren onderaan. In de provincie Utrecht werden 288 vergunningen verstrekt, terwijl er in 2019 nog een piek was met 616 tijdelijke woningen.
De tekst gaat hieronder verder.

Niet zo makkelijk

De provincie Utrecht heeft plannen om het aantal tijdelijke woningen fors uit te breiden. De vorig jaar gesloten Regiodeal omvat de realisatie van 1500 flexwoningen. Het plaatsen van de tijdelijke woningen is niet eenvoudig. Minister Hugo de Jonge deed eerder zijn beklag over de vele bezwaar- en beroepsprocedures van buurtbewoners.
Hij kreeg bijval van de Utrechtse gedeputeerde Rob van Muilekom. "Iedereen wil dat er woningen bijkomen, maar niet in de eigen omgeving. Mensen zetten vooral de hakken in het zand als ze verrast zijn, bijvoorbeeld over wie er komen wonen. Maar het zijn gewone woningzoekenden, zoals mensen die lang op een wachtlijst staan voor een betaalbare huurwoning", zei de provinciebestuurder bij de NOS.

Nijkerkerstraat

De not in my backyard-houding speelde dit jaar onder meer ten dele in Amersfoort. Buurtbewoners in Hooglanderveen zagen de komst van 38 containerwoningen aan de Nijkerkerstraat, bedoeld voor jongeren en statushouders, niet zitten. Ze vreesden overlast. Toch gaf de gemeenteraad groen licht.
In Leusden stemde de gemeenteraad eind mei in met een raadsbrede gesteunde motie. Die riep het college op om de mogelijkheden te onderzoeken van de plaatsing van ‘enkele tientallen’ flexwoningen.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.