Er moet meer gebeuren om de afgesproken klimaatdoelen te halen

© Pixabay
Amersfoort/Leusden - Er zijn extra inspanningen nodig om de regionale klimaatdoelen voor 2030 te halen. Dat blijkt uit de Regionale Energietransitie (RES) 2.0, de gezamenlijke voortgangsrapportage van onder meer de gemeenten Amersfoort en Leusden. Amersfoort komt met een actieplan om projecten die bijdragen aan de klimaatdoelen sneller uit te voeren en inwoners beter te betrekken.
Uit de rapportage wordt duidelijk dat het nog niet goed lukt om voldoende duurzame energie op te wekken uit zon en wind. Dat geldt ook voor de doelstelling om gebouwen en woningen van het aardgas te halen.

Regio Amersfoort wil in 2030 ten minste 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990. Daarover werden in 2021 afspraken gemaakt. Om dat te halen moet de regio in 2030 0,5 terawattuur (TWh) zonne- en windenergie opwekken via windmolens, zonnepanelen op daken of zonnevelden.

Om dat concreet te maken: 0,5 terawattuur staat ongeveer gelijk aan de opwek van zo'n 28 grote windturbines of 500 voetbalvelden aan zonnepark. De afgelopen twee jaar is het in de regio nog onvoldoende gelukt om op deze manier duurzame energie op te wekken.

Zonnepanelen en zonnevelden

Op dit moment heeft de regio ongeveer dertig procent van de geplande opgave gerealiseerd voor zowel zonnepanelen op daken als zonnevelden. De groei zet niet door. Dat komt enerzijds door het probleem van netcongestie. Dat betekent dat het stroomnet de gevraagde hoeveelheid elektriciteit niet kan bieden en dat het net op een aantal plekken vol zit. Een probleem dat in eerste instantie opgelost moet worden door de netbeheerders.
Anderzijds zijn zowel in Amersfoort als Leusden verschillende projecten om zonne-energie op te wekken nog niet klaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor een plan voor een zonneveld in Vathorst-Noord. Omwonenden zien dat al jaren niet zitten, maar volgens de gemeente is de plek geschikt. In Leusden ligt een gepland zonneveld aan de Emelaarseweg nog op de plank. Amersfoort realiseerde wel zonnevelden aan de Maatweg en Hoevelakense Beek.

Windmolens

In de regio is gezocht naar locaties voor windmolens. In Amersfoort gaat het daarbij onder andere om bedrijventerrein Isselt, Poort van Amersfoort (bedrijventerreinen De Hoef/Vinkenhoef) en langs de A28/Vlasakkers. Voor het initiatief op de Isselt is de verkenning- en participatiefase gestart. In Leusden daarentegen is politiek verzet tegen windmolens. Er wordt wel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van windmolens in de buurt van de A28.
De gemeente Amersfoort geeft aan dat om de benodigde versnelling te bereiken er de komende tijd vooral ingezet wordt op het windplan Isselt en de verkenning voor de windmolens langs de A28. Ook wil de gemeente meer inwoners betrekken bij de ontwikkeling van projecten. Om het proces daarmee te kunnen versnellen of inwoners laten meedelen in de opbrengst van de energie-opwek.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.