Plannen voor flinke OZB stijging in Leusden, per woning jaarlijks 140 euro meer

© Pixabay
Leusden - Het gemeentebestuur wil met een forse verhoging van de OZB de komende jaren de begroting sluitend krijgen. Dat schrijft de Leusder Krant. Volgens het college van burgemeester en wethouders moet het ambtelijk apparaat versterkt worden vanwege alle taken die er op de gemeente afkomen.
De plannen van het college betekenen een relatief forse stijging van de lasten op woningen. Per woning gaan Leusdenaren (eigenaren en gebruikers) gemiddeld een kleine 140,= euro per jaar meer betalen dan nu. De gemiddelde woonlasten per woning zijn op dit moment 811,= euro. Dat wordt 949,= euro per jaar.
De verhoging van de woonlasten levert de gemeente 2,4 miljoen euro extra op aan inkomsten. De maatregel moet een uitkomst bieden voor 2024 en 2025. Het perspectief voor 2026 en daarna blijft onzeker.

Grenzen eigen coalitieakkoord

Door de verhoging raakt Leusden in één klap het stempel van ‘goedkope’ gemeente als het gaat om de OZB kwijt. De gemiddelde woningbezitter is nu nog 14% goedkoper uit dan de gemiddelde woningbezitter in de rest van het land. Vergeleken met het woningbezit in de provincie Utrecht was de Leusdenaar zelfs 20% goedkoper uit.
Het voorstel betekent wel dat het college de grenzen van het eigen coalitieakkoord opzoekt. In dat akkoord van mei vorig jaar staat dat ‘pas in laatste instantie gekeken wordt naar lastenverzwaring door bijvoorbeeld de verhoging van de OZB’.
Een en ander staat te lezen in de Kadernota 2024, waarin de uitgangspunten voor de nieuwe begroting worden vastgesteld. Donderdag (22 juni) praat de gemeenteraad over het voorstel.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.