Weerstand tegen nieuw parkeerbeleid krijgt vorm in petitie vanuit Vathorst

© Gemeente Amersfoort
Amersfoort - Een nieuwe petitie tegen het plan voor een nieuw parkeerbeleid in Amersfoort heeft binnen twee dagen 4.400 ondertekeningen binnengehaald. De petitie is gestart door de Winkeliersvereniging Amersfoort Vathorst en medestanders. Zij verwachten dat het overgrote deel van de Amersfoortse inwoners het oneens is met de gemaakte plannen over het beoogde parkeerbeleid. Het doel is om de gemeenteraad te bewegen af te zien van het nieuwe parkeerbeleid.
Door Peter de Langen
De petitie wordt veelvuldig anoniem ondertekend. Voor de initiatiefnemers zijn die handtekeningen overigens wel zichtbaar. Bij de aanbieding van een dergelijke petitie worden de handtekeningen meestal wel uitgedraaid. Wethouder Bijlholt reageert op verzoek op de weerstand: "Het is een radicale koerswijziging in het belang van komende generaties. Die generaties kunnen nu niet stemmen. Het daarom in hun belang om nu ten behoeve van het klimaat en de leefbaarheid in de stad zulke zware besluiten te nemen".
In de petitie wordt niet verwezen naar de lopende aanvraag voor het referendum. Bij het beoordelen van de handtekeningen voor het referendum zal dus goed gekeken moeten worden wie waarvoor getekend heeft. Eerder deze week werd bekend dat ook met de gedachte van het houden van een referendum over dit onderwerp wordt gespeeld in de lokale politiek.

Wat doet een petitie?

Een petitie is in principe vrijblijvend. De politiek kan kennis nemen van een petitie en deze vervolgens naast zich neerleggen. Dat is in het verleden gebeurd. Een petitie die echter in zo’n korte tijd (twee dagen) al zoveel handtekeningen weet te krijgen, is wel een duidelijk signaal. Op de website van de petitie is geen toelichting te vinden over wát het nieuwe parkeerbeleid precies betekent. Het is alleen een algemene constatering.
Dat zal door de partijen, die voorstander zijn van het nieuwe parkeerbeleid, mogelijk als argument gebruikt kunnen worden om de petitie naast zich neer te leggen. Een petitie die in twee dagen zoveel handtekeningen krijgt, zal de initiatiefnemers van het referendum wel sterken in hun overtuiging dat zij genoeg handtekeningen kunnen ophalen.

Hoe werkt een referendum?

Er is een duidelijk verschil tussen de aanvraag voor een referendum en de petitie online. De referendumaanvraag is een rechtsmiddel en gebaseerd op een verordening. Het is lang geleden dat er in Amersfoort een eigen referendum heeft plaatsgevonden. Dat was in 1995 tegen de extra openingstijden van de winkels op zon- en feestdagen. De lage opkomst (30,6%) maakte de uitslag niet geldig.
Uit informatie van de griffie van de Amersfoortse gemeenteraad blijkt dat tenminste een half procent van de kiesgerechtigden een inleidend verzoek voor een referendum ondertekend moet hebben. Vervolgens toetst de gemeenteraad het inleidend verzoek of het voldoet aan het minimaal aantal handtekeningen en de juiste handtekeningen. Ook moeten de adresgegevens en geboortedatum van de ondertekenaars kloppen.
Bij dit inleidend verzoek moet duidelijk staan over welk raadsvoorstel een referendum wordt aangevraagd. Vermoedelijk staat 4 juli het besluit over het nieuwe parkeerbeleid op de agenda. Dat betekent dat op uiterlijk 28 juni het inleidende verzoek met voldoende handtekeningen binnen moet zijn. Dat betekent ook maar vier werkdagen om alles te controleren. Daarna zal de gemeenteraad in de raadsvergadering van 4 juli een besluit nemen over het inleidend verzoek.
Als de raad besluit dat het inleidend verzoek voldoet aan alle eisen dan wordt besluitvorming over het raadsvoorstel uitgesteld en krijgen de initiatiefnemers zes weken de tijd voor de volgende fase. Er zou dan zou in principe tijdens de raadsvergadering van 12 september een besluit kunnen worden genomen over het definitieve verzoek.

Voorbereiding referendum

Als de raad definitief besluit een referendum te houden, moet er daarna door de raad een datum worden vastgesteld om het referendum te houden (het referendum moet volgens de verordening worden gehouden uiterlijk 3 maanden na het besluit op het definitieve verzoek). De raad is bevoegd om de vraagstelling vast te stellen. Er komt een raadsbesluit over de vraagstelling. De raad beslist dus waar het referendum over gaat.
Volgens de verordening is het referendum geldig indien het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen tegen het voorgenomen besluit tenminste 25% bedraagt van het aantal stemgerechtigden.

Reactie wethouder

Desgevraagd heeft wethouder Tyas Bijlholt gereageerd op de start van de aanvraag van een referendum en de lopende petitie. Hij geeft aan kennis te hebben genomen van de initiatieven maar benadrukt het belang van het te nemen besluit. "Het is een radicale koerswijziging in het belang van komende generaties. Die generaties kunnen nu niet stemmen. Het daarom in hun belang om nu ten behoeve van het klimaat en de leefbaarheid in de stad zulke zware besluiten te nemen". Hij begrijpt wel dat een dergelijk zwaarwegend besluit de gemoederen bezig houdt.
Wethouder Tyas Bijlholt benadrukt dat het aan de gemeenteraad is om een besluit te nemen over een eventueel te houden referendum. Het zou wel vervelend zijn als er veel vertraging komt, zegt hij. Want volgens de wethouder zijn er ook veel inwoners die smachten naar veiliger en leefbaarder straten.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.