Mogelijk kink in de kabel voor radicale koerswijziging parkeerbeleid

© Nieuwsplein33
Amersfoort - Het werd dinsdagavond in de commissievergadering van de gemeenteraad wel duidelijk. Wat de raadsleden betreft, gaat de radicale koerswijziging van het parkeerbeleid er komen. De steun van de coalitiepartijen staat vast en ook diverse oppositiepartijen zullen, ondanks wat aarzelingen, het nieuwe beleid steunen.
door Peter de Langen
Het was duidelijk dat dit nieuwe beleid de tongen losmaakt in de stad. Er waren maar liefst twaalf insprekers. Negen daarvan waren niet blij en lieten dat blijken. De grote winkelbedrijven, Hema, Albert Heijn en Jumbo, zijn bezorgd dat hun klanten wegblijven als zij moeten betalen voor het parkeren. Die zorg wordt gedeeld door winkeliersverenigingen van Vathorst en Emiclaer (Kattenbroek). Enkele inwoners uit Vathorst, Kattenbroek en Zielhorst zijn van mening dat hun wijken al groen zijn en er genoeg ruimte voor parkeren is. 'Flauwekul en het berijden van stokpaardjes' noemde de boze inwoner uit Zielhorst de plannen.
Enkele positieve geluiden waren er ook. Een vertegenwoordiger van de stichting Van Ring naar Park, die de Stadsring wil vergroenen, is juist heel blij en sprak steun en waardering uit. Een bewoner uit het Vermeerkwartier vroeg om snelle invoering. Het is nu onveilig en het foutparkeren neemt alleen maar toe 'we zijn het zat'. Een inwoonster uit het Soesterkwartier was uitermate lovend. Dat was niet helemaal verwonderlijk, want zij is ook lid van de Provinciale Staten in Utrecht voor de Partij voor de Dieren.
Wethouder Tyas Bijlholt is onder andere verantwoordelijk voor het parkeerbeleid.
Wethouder Tyas Bijlholt is onder andere verantwoordelijk voor het parkeerbeleid. © Nieuwsplein33

Toekomstbestendige koerswijziging

Wethouder Tyas Bijlholt kreeg eerst de gelegenheid het nieuwe beleid toe te lichten. Nu wordt aan de raad gevraagd om de uitgangspunten voor een nieuw beleid vast te stellen. Het nieuwe beleid moet de nog steeds groeiende stad leefbaar houden, volgens de wethouder. Er is ruimte geweest om over het eerste conceptplan mee te praten tijdens een tweetal bewonersavonden. Ook zijn er veel reacties binnengekomen.
Het conceptplan is aangepast door nu uit te gaan van gefaseerd invoeren. Op basis van verkregen inzicht kan dan later de rest van de stad volgen. Hij vertelde, dat gedacht wordt aan een tarief tussen de twintig en honderd euro per jaar voor de eerste vergunning. Er zullen regelingen komen voor mantelzorgers en hulpverleners. Als de gemeenteraad akkoord is met de uitgangspunten, dan is de volgende stap het uitwerken van de plannen.

'Openbare ruimte niet gratis'

SP en PvdA pleiten ervoor om de eerste vergunning gratis te maken. Volgens wethouder Bijlholt ligt dat niet voor de hand. Mogelijk wil hij wel kijken of er voor de lagere inkomens wat te regelen is. "De openbare ruimte is nu eenmaal niet gratis", zo betoogde hij. De opbrengsten van het betaald parkeren gaan naar mobiliteit en groen, niet naar de bouw van het nieuwe stadhuis, liet hij nog weten.
Amersfoort2014 heeft moeite met de volgorde van de besluitvorming. Eerst zorgen dat de voorzieningen als openbaar vervoer op orde zijn en dan pas het nieuwe beleid invoeren. Volgens D66 fractievoorzitter Marjolein Perdok is dat juist de bedoeling. Nu besluiten over de uitgangspunten en dan vervolgens een plan opstellen voor de uitvoering.
Hoewel nog niet alles is uitgediscussieerd, bleek nu al dat er een meerderheid is voor dit nieuwe beleid. Op 20 juni wordt nog verder gesproken en dan volgt eind juni of begin juli het besluit. Tóch kan er nog een kink in de kabel komen!
Infographic over het plan voor een nieuw parkeerbeleid in Amersfoort
Infographic over het plan voor een nieuw parkeerbeleid in Amersfoort © Gemeente Amersfoort

Referendum

Na afloop van de vergadering liet Tom Lamoen van Amersfoort voor Vrijheid weten, dat er dertig tot veertig mensen bezig zijn met het verzamelen van handtekeningen voor een referendum over het nieuwe parkeerbeleid.
De aanvraag voor zo’n referendum gaat in twee fasen. De eerste fase is om een inleidend verzoek in te dienen, dat wordt ondersteund door tenminste een half procent van de kiesgerechtigden van de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Volgens Tom Lamoen zijn dat nu zo’n 760 benodigde handtekeningen.
De gemeenteraad moet dan onderzoeken of het inleidend verzoek voldoet aan de eisen van de referendumverordening. Als dat zo is, dan krijgt men de gelegenheid om opnieuw handtekening op te halen voor het definitieve verzoek. Daar is 5 procent van de kiesgerechtigden voor nodig. Dat zou neerkomen op zo’n 7600 handtekeningen. Vervolgens moet de vraagstelling nog worden bepaald en als de gemeenteraad dan akkoord is, kan het raadgevend referendum worden gehouden.

Gevolgen voor besluitvorming nieuw parkeerbeleid

Als het lukt om voldoende handtekeningen (760) binnen te halen voor het inleidend verzoek, dan moet de gemeenteraad alleen toetsen of het verzoek voldoet aan de eisen van de referendumverordening. Als dat zo is, moet het besluit over het nieuwe parkeerbeleid zes weken worden uitgesteld om de indieners de gelegenheid te geven om de overige handtekeningen (7600) binnen te halen.
Als het de indieners nu lukt om die eerste 760 handtekeningen binnen te halen, zal dat dus tot behoorlijke vertraging kunnen leiden voor de invoering van het nieuwe parkeerbeleid. De indieners hebben tot vier dagen voor de gemeenteraadsvergadering van 27 juni of 4 juli, de tijd om de handtekeningen in te dienen. Dat wordt dus nog even billen knijpen voor de coalitie.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.