Veel belangstelling voor gespreksavond over ‘politiek en burger’

© Rinus van Denderen
Amersfoort - In KadEcafé vond gisterenavond een eerste ‘gespreksavond’ van Nieuwsplein33 plaats. Er werd gesproken over de kloof tussen burger en politiek. Dat het thema van de avond belangstelling had bleek wel uit de enorme opkomst, van zowel burger als politici. 
René Cuperus en Tijs van den Brink – beiden inwoners van Amersfoort - kwamen aan het woord en deelden hun inzichten met het publiek. Cuperus, die het boek ‘Atlas van afgehaakt Nederland’ schreef, gaf aan dat Amersfoort eigenlijk nog relatief aangehaakt is in vergelijking met veel andere plaatsen in ons land. Dat heeft volgens hem mede te maken met het feit dat Amersfoort de vierde stad in Nederland is qua hoogstopgeleiden. Al bestaan die hoogopgeleiden vooral uit oudere werkenden.  

Gelijkwaardige gesprekspartners

De kwetsbare wijken, die haken volgens Cuperus af. Een van de voorbeelden die in dat kader meermaals wordt genoemd is het naoorlogse buurtje Jericho in wijk de Koppel. Die buurt staat op de lijst om te worden gesloopt. “Zoiets is ondenkbaar op bijvoorbeeld De Berg, maar de lagere inkomensklassen moeten het altijd ontgelden”, aldus Cuperus.
Een ander punt dat wordt aangesneden is dat de politiek vaak ook wél luistert, maar dat luisteren iets anders betekent dan dat er automatisch gebeurt wat de burger wil. 
Vanuit het publiek klinkt de wens dat politici niet alleen zichtbaar zijn in aanloop naar de verkiezingen, maar dat zij zich ook vooral na die tijd blijven laten zien en horen. Leden van de politieke partijen die echt de wijken ingaan en een gelijkwaardige gesprekspartners zijn, dat is een verlangen van een van de aanwezigen. Er wordt ook nog gesproken over het stadhuis als ontmoetingsplek voor gesprekken, maar deze lijkt niet geschikt, omdat het geen neutrale grond is.

Ambtelijke taal

Op het gebied van burgerinitiatieven wordt het voor mensen wel moeilijk gemaakt volgens Cuperus. "Je moet bijna zelf ambtenaar zijn om de ambtelijke taal te begrijpen". Niettemin moedigt hij mensen aan om veel te experimenteren met burgerinitiatieven.
Van den Brink is duidelijk over de toekomst van de journalistiek en media: lineaire media zullen de komende jaren nog meer verdwijnen. Daarom worden online nieuwsvoorzieningen steeds belangrijker, omdat dat de plek is waar nieuwsconsumenten zich op de hoogte laten brengen. Het is volgens hem niet de taak van de media om de verbindende factor te zijn tussen politiek, maar wel om te laten zien waar mensen in de knel komen. 
De Stad Amersfoort maakte een uitgebreid fotoverslag van de avond. 
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.