VVD gaat met gestrekt been de discussie in over het parkeerbeleid

© RTV Utrecht
Amersfoort - Het parkeerbeleid in Amersfoort blijft de gemoederen bezighouden. Dinsdagmiddag werd er in de gemeenteraadscommissie opnieuw over gesproken. Het ging over het aantal parkeerplaatsen bij geplande nieuwbouw bij en rond de Kop van Isselt en in De Hoef. De politiek lijkt er nog onvoldoende in te slagen om duidelijk te maken waarom het nieuwe parkeerbeleid nodig is.
Door Peter de Langen
Zowel de Kop van Isselt als De Hoef liggen in de buurt van stations en knooppunten van openbaar vervoer. Het idee is om hier slechts één parkeerplaats per vijf nieuw te bouwen woningen toe te staan. Een beleid dat gericht is op minder autogebruik en meer ruimte voor leefbaarheid.
Er was dinsdagmiddag één inspreker, een ontwikkelaar van woningen in De Hoef, die zich zorgen maakt. Hij vroeg om garanties en duidelijkheid over het te voeren beleid. Hij is bang dat woningen zonder eigen parkeerplaats onverkoopbaar zijn.
In het nieuwe beleid wil de gemeente de ontwikkelaars zelf verantwoordelijk maken voor de toewijzing van de beperkte parkeerplaatsen. De betreffende ontwikkelaar vroeg om dat toch bij de gemeente te laten. Tussen de regels door werd ook een soort van dreigement uitgesproken dat de ontwikkelaars weleens kunnen afhaken onder deze voorwaarden.

VVD kraakt beleid af

VVD-fractievoorzitter Maarten Flikkema (VVD) trapte de discussie af en ging er met een gestrekt been in. “Het is een schoffering van de raad om nu een voorstel voor te leggen over enige aanpassingen van beleid over de parkeernorm van 0,2 plaats (1 op de vijf woningen), terwijl dat beleid zelf nog niet eens is vastgesteld.” Iedereen met een auto wordt, volgens hem, de stad uitgejaagd.
VVD-fractievoorzitter Maarten Flikkema
VVD-fractievoorzitter Maarten Flikkema © Nieuwsplein33
Voor mensen met kantoorbanen en thuiswerkers, zo vervolgde hij, is het nieuwe parkeerbeleid wellicht prima. Maar de hardwerkende klusjesmannen, politieagenten en brandweerlieden kunnen hun auto niet meer kwijt. De verantwoordelijk wethouder, Tyas Bijlholt (D66), kon het niet laten om Flikkema erop te wijzen dat hij weinig brandweerlieden kent die hun brandweerauto mee naar huis nemen. Collega raadsleden vonden dat de VVD een karikatuur maakte van het nieuwe beleid.
Zo zei de woordvoerster van de Partij voor de Dieren niet van suiker te zijn en wanneer het regent een regenpak aan te trekken op de fiets. De woordvoerder van DENK wees erop dat de VVD in de vorige raadsperiode ook voorstander was van een lagere parkeernorm in deze nieuwbouwwijken.

Wijkparkeergarages

Bij andere partijen was brede steun voor de lagere parkeernorm. Toch bleek er wel zorg over de uitvoering van het nieuwe beleid. Veel partijen vroegen de wethouder om zelf de regie te houden over de uitgifte van parkeerplaatsen en dat niet over te laten aan de ontwikkelaars. De wethouder betoogde dat dit juridisch moeilijk uitvoerbaar is, omdat het gaat om de eigen grond van ontwikkelaars.
De woordvoerders van de politieke partijen zien oplossingen in wijkparkeergarages, zogenaamde parkeerhubs. Uit de daarop volgende discussies werd niet erg duidelijk hoe dat zo moeten werken. Menno Fousert, fractievoorzitter Amersfoort2014, zei na afloop dat de uitleg wat hem betreft simpel is. Bij nieuwbouwwoningen zouden alleen strikt noodzakelijke parkeerplaatsen moeten worden aangelegd. Plekken die bijvoorbeeld nodig zijn voor deelauto’s, deelscooters en gehandicaptenvoorzieningen.

Regie

Alle andere parkeerplaatsen, conform het beleid van één op de vijf woningen, worden dan aangelegd in de parkeerhubs. De gemeente zou dan de regie kunnen en moeten houden over af te geven vergunningen.
De komende weken zal er nog veel over het nieuwe parkeerbeleid gesproken worden. Op de agenda staan het nieuwe beleid voor parkeervergunningen, het beleid voor deelauto’s en de invoering van de parkeernorm van 0,2 voor de nieuwbouw in en rond de Kop van Isselt en De Hoef. Definitieve besluitvorming over het totaal van dit nieuwe beleid wordt dan in het vierde kwartaal van dit jaar verwacht.

Nog weinig communicatie

Opvallend is dat er nu nog weinig gecommuniceerd wordt over de redenen voor de parkeernormen en het vergunningenbeleid. Tijdens de discussies kwam wel sporadisch aan de orde wat de gedachte erachter is. Jeroen Bulthuis (GroenLinks) formuleerde het zo: “Als je bouwt voor auto’s, dan krijg je auto’s”.
In de nieuwbouwwijken in bestaand stedelijk gebied is weinig ruimte. Het stadsbestuur vindt dat als je in het openbaar gebied teveel ruimte geeft aan blik op straat, de leefbaarheid onder druk komt te staan. De gedachte is om juist die beperkte openbare ruimte te gebruiken voor ontmoeting, groen en spelende kinderen.
De nadruk ligt nu te veel op parkeernormen en vergunningenbeleid. Als het gemeentebestuur inwoners wil meenemen in zonnige plaatjes, dan moet de gedachte daarachter worden gecommuniceerd.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.