Journalist Tijs van den Brink ziet een afstand tussen de politieke voorhoede en ‘gewone’ mensen

© Moon Jansen
Amersfoort - Over politici wordt vaak gezegd dat ze vooral met zichzelf bezig zijn. Een verwijt dat landelijk klinkt, maar ook lokaal. Veel mensen hebben het idee dat de politiek er niet voor hen is. Ze voelen zich niet gehoord en gezien. Nieuwsplein33 organiseert over dit onderwerp op 7 juni gespreksavond in het Amersfoortse KAdECafé. Te gast, naast René Cuperus (columnist en strategisch adviseur bij gemeenten en departementen), is de Amersfoortse journalist/presentator Tijs van den Brink. De EO-coryfee ziet een afstand tussen de politieke voorhoede en de ‘gewone’ mensen in de stad.
“Ik denk dat de journalistiek kan helpen om kloven in de samenleving, bijvoorbeeld die tussen overheid en burger, in beeld te brengen. Het is niet onze primaire taak om die te helpen overbruggen, al kan alleen al het benoemen van problemen wel helpen.’’ Dat zegt Amersfoorter Tijs van den Brink, 52, en gelouterd journalist en presentator bij de EO.
Van den Brink werd in 1970 geboren in Nijkerk. Hij studeerde in Amersfoort journalistiek aan wat toen nog de Evangelische School voor Journalistiek heette. Zijn eerste stappen in de praktijk zette hij, parallel aan zijn studie, als correspondent voor Nijkerk bij het Veluws Dagblad. Als afgestudeerd journalist trad Van den Brink in dienst van het Friesch Dagblad, waarvoor hij naar Leeuwarden verhuisde. Later werd hij van stadsverslaggever parlementair medewerker voor die krant. Dat leidde indirect in een latere fase tot zijn overstap naar de EO, waar hij in 1996 politiek verslaggever werd. ,,Na verloop van tijd werd ik ook presentator bij die omroep’’, voegt hij daar aan toe. 

‘Onze stad’

Om praktische redenen verhuisde het gezin Van den Brink in 2005 naar de Amersfoortse wijk Kattenbroek. “Ik wilde dichterbij mijn werk in Hilversum gaan wonen en tegelijk een beetje in de buurt van mijn ouders die op leeftijd raakten. Zij wonen op de rand van de Veluwe.’’ Hij noemt Kattenbroek ‘een leuke wijk’ en Amersfoort ‘onze stad’. “We wonen er, de (drie) kinderen zaten er op de voetbalvereniging en we gaan er naar de kerk. Kortom, we wonen hier erg naar tevredenheid.’’
Via het regionale katern van het Algemeen Dagblad volgt Van den Brink ook de actuele ontwikkelingen in de stad. “Zoals de recente discussie rond het parkeerbeleid’’, zegt hij. “En daar vind ik ook wel wat van.’’ Hij steekt meteen van wal: “Ik vind het raar dat er plannen zijn om betaald parkeren te gaan invoeren in wijken waar op dat gebied helemaal geen problemen zijn.’’
Ik heb nog nooit problemen gehad om mijn auto kwijt te raken. En dan gaat de politiek zeggen dat dat niet meer mag?
Tijs van den Brink
Van den Brink refereert aan ideeën van het college om tweede auto’s niet langer in de wijken te tolereren. Die zouden op transferia aan de randen van de stad moeten worden achtergelaten. “Kijk, dat we de overbelaste binnenstad autovrij willen maken en overbelaste wijken autoluw, dat snap ik heel goed. Dat is je taak als politiek; problemen oplossen. Maar Kattenbroek? Ik heb nog nooit problemen gehad om mijn auto kwijt te raken. En dan gaat de politiek zeggen dat dat niet meer mag?’’

Afstand

Hij ziet daar een afstand tussen een politieke voorhoede van partijen als D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren en ‘gewone’ inwoners van de stad. Partijen met een relatief hoog opgeleide achterban die idealistisch hoog te paard zit aan de ene kant en de gemiddelde burger die gewoon naar zijn werk moet aan de andere. Van den Brink: “Het motorblok van deze coalitie (hij bedoelt D66, GroenLinks, aangevuld met de Partij voor de Dieren) heeft op een aantal onderwerpen een uitgesproken visie. Maar de kunst is om die democratisch gelegitimeerde ambitie met wijsheid te laten landen in de stad. Als CDA en ChristenUnie, de andere coalitiepartners, hierin meegaan, tenminste. Amersfoort is voor een belangrijk deel een forensenstad. Mensen zijn hier juist komen wonen vanwege de goede bereikbaarheid.’’

Nuchterheid

“Laat overigens duidelijk zijn dat ik vind dat er wel degelijk meer werk gemaakt moet worden van het bestrijden van de klimaatcrisis, al gaan we die, vanwege de wereldschaal van de problematiek, in Nederland natuurlijk niet oplossen’’, probeert hij de zaak in perspectief te plaatsen. “Maar laat alsjeblieft de nuchterheid overheersen. Dat is ook belangrijk voor het draagvlak, denk ik.’’Van den Brink: “Enige tijd geleden waren de begrippen ‘haalbaar’ en ‘betaalbaar’ van essentieel belang bij het klimaatbeleid. Dat mag niet meer, vinden bepaalde groepen. Dat remt de ontwikkeling in de gewenste richting teveel. Maar ik vind het zo gek nog niet. Het blijft daardoor wel realistisch.’’
Van den Brink ziet voor de journalistiek, op landelijk, maar ook op lokaal niveau, vooral een taak om de overheid hinderlijk te blijven volgen. “We moeten de macht kritisch blijven bevragen. En misschien moeten we bij progressieve besturen vooral oog hebben voor het maatschappelijk draagvlak voor veranderingen. Bestuurders met een conservatieve signatuur moeten door de journalistiek misschien wel juist geprikkeld worden tot meer initiatief en actie.’’

Kritisch bevragen

“Uiteindelijk is het belangrijk dat maatschappelijke groeperingen voortdurend met elkaar in gesprek zijn. En dat gesprek kan en moet de journalistiek op vele manieren mogelijk maken. En het benoemen en agenderen van problemen, ze bespreekbaar maken kan als prettig neveneffect hebben dat het kloven tussen groeperingen kleiner kan maken. Maar dat is niet de primaire taak voor de journalistiek.’’
Nieuwsplein33 verzorgt op woensdag 7 juni een gespreksavond over de kloof tussen burger en overheid. René Cuperus -Amersfoorter en één van de schrijvers van het boek ‘Atlas van afgehaakt Nederland’- en journalist Tijs van den Brink -woonachtig in Amersfoort en journalist bij de EO- zijn te gast. Belangstellenden zijn van harte welkom. De avond vindt plaats in het KAdECafé, inloop om 19.30 uur, de avond start om 20.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Meer informatie en aanmelden via nieuws@nieuwsplein33.nl

Dit is een interview uit De Stad Amersfoort / Leusder Krant

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.