Bouw appartementen aan de Bekensteinselaan blijft stilgelegd

© Nieuwsplein33
Amersfoort - De bouw van een twintigtal appartementen in een gebouw aan de Bekensteinselaan blijft vooralsnog stilgelegd. De aannemer heeft van de gemeente de mogelijkheid gekregen de bouwerij te legaliseren of aan te passen. Dat blijkt uit een interne gemeentelijke notitie met een eerste feitenrelaas over het ontstaan en het verloop van het bestreden bouwplan.
Buurtbewoners hadden de gemeente er eind april op gewezen dat er in het gebouw geen ruimten voor ‘onzelfstandige kamerverhuur’ werd ingericht, maar dat er ‘appartementen’ werden gebouwd, inclusief een eigen achteringang en eigen buitenterrassen. Ook bleek achteraf dat bouwwerkzaamheden werden verricht, hoewel er nog geen definitieve bouwvergunning voor was verleend.
Een van de protesterende buurtbewoners wees erop dat de bouwvergunning volgens een gemeentelijke advertentie was aangevraagd voor een dakkapel aan de voorzijde, terwijl er in werkelijkheid aan de achterzijde over de volledige breedte van het pand een woonverdieping bovenop werd gezet.

Schuldvraag

Die buurtbewoonster zei dinsdagavond in een vergadering van de raadscommissie dat zij van de gemeente nog steeds geen antwoord krijgt op de vraag wie de titel van die advertentie heeft bedacht. Voor de eventuele latere schuldvraag kan relevant worden of de aannemer de bouwplannen verkeerd bij de gemeente heeft gepresenteerd, of dat de gemeente de plannen verkeerd heeft gecommuniceerd aan de inwoners.
Ook willen de buurtbewoners nog steeds weten of die extra bouwlaag legaal is aangebracht, of dat de laag zal moeten worden verwijderd. Zulke vragen worden tot nu toe nog niet beantwoord; daarover doet het gemeentelijke feitenrelaas nog geen uitspraak. Wel liet wethouder Johnas van Lammeren (PvdD) weten dat hij waarschijnlijk volgende week met antwoorden komt op de schriftelijk vragen die raadslid Menno Fousert (Amersfoort2014) onlangs over de kwestie heeft gesteld.
Ondanks herhaalde verzoeken krijgt de buurtbewoonster naar eigen zeggen van ambtenaren geen of onvoldoende of misleidende antwoorden. Ze werd zelfs doorverwezen naar een jurist. Volgens de gemeente is het gebruikelijk dat een jurist van de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving betrokken is bij de beoordeling van een Omgevingsvergunning. Zeker als er inhoudelijke vragen worden gesteld of bezwaren ontstaan. Er is volgens de gemeente geen sprake van het ‘uit handen geven aan juristen’.

'Met kluitjes het riet ingestuurd'

Ze zei van de ene verbazing in de andere verbijstering te zijn gevallen over de non- en miscommunicatie van het gemeentehuis. Fousert zei dat hij ‘zich kapot schaamde voor de manier waarop deze mevrouw met kluitjes het riet is ingestuurd’. Ook Hans van Weegen (BPA) liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. 
Wethouder Van Lammeren maakte duidelijk dat hij de meeste vragen ter plekke zou kunnen beantwoorden, maar het vergaderreglement verzette zich daartegen. Daardoor was het niet mogelijk om de omstreden bouwvergunning gisteravond inhoudelijk in de raadscommissie te bespreken. Van Lammeren gaat nog deze week met de buurtbewoonster in gesprek. 
Overigens werd ook bekendgemaakt dat de Amersfoortse gemeenteraad op 20 juni een bespreking houdt over ‘communicatie en participatie’ omdat het volgens sommigen steeds vaker voorkomt dat er geklaagd wordt over - het gebrek aan het functioneren van - de gemeentelijke Participatieverordening. Zo is ook in het geval van de Bekensteinselaan de vraag of protesten of bezwaren zich nou richten tegen de aannemer of het bouwplan, of tegen de manier waarop de gemeente daar wel of niet aan heeft meegewerkt.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.