Amersfoort heeft geld genoeg maar krijgt te weinig voor elkaar

© Gemeente Amersfoort
Amersfoort - De gemeente Amersfoort moet na de boekencontrole door externe accountants een paar aanpassingen aanbrengen in de jaarrekening over 2022, maar komt wel in aanmerking voor een goedkeurende verklaring. De gemeente heeft de schadeclaim van projectontwikkelaar Vahstal alsnog in de boeken opgenomen, maar moet volgens de accountants nog wel rekening houden met andere mogelijke eenmalige tegenvallers.
Omdat de gemeentelijke reserve groot genoeg is, is dat financieel gezien geen groot probleem. Wel wordt gewaarschuwd dat de nutsbedrijven (water, gas, electra) dreigen met het indienen van een rekening van zeven miljoen euro vanwege onnodig door hen verrichte werkzaamheden. Deze semi overheidsinstanties hebben de afgelopen jaren kabels en leidingen verlegd vanwege het tracé van de (recent geannuleerde) westelijke rondweg.

Uitkeringsgeld

Ook vinden de rekeningencontroleurs dat Amersfoort te weinig terugvordert van bijstandsdebiteuren: mensen die een deel van hun uitkering (zouden) moeten terugbetalen. Dat terughalen van uitkeringsgeld gaat (overal in Nederland) steeds moeilijker, en de gemeente moet daar meer dan de huidige zes ton voor reserveren, zo luidt de aanbeveling.
De accountants vinden bovendien dat de gemeente meer gebruik moet maken van de tips en aanwijzingen van het ‘inlichtingenbureau’ dat gemeenten attendeert op mogelijke gevallen van misbruik of oneigenlijk gebruik van sociale uitkeringen.

Dreigende tegenvaller

Een andere dreigende tegenvaller is dat naar verluidt de ROVA het afvalscheidingsstation vooralsnog niet wil verhuizen naar De Vinkenhoef, omdat de afvalverwerker vanwege de zogeheten netcongestie nog geen zekerheid van Stedin krijgt voor nieuwe elektriciteits-aansluitingen op een nieuwe vestiging.
In de exploitatie van toekomstige bouwplannen is verder nog niet verrekend wat de financiële gevolgen zullen zijn als de voorgenomen bouw van luxe appartementen op het terrein van het voormalige ziekenhuis Lichtenberg wordt vervangen door sociale woningbouw. In dat geval zal de gemeente enkele miljoenen minder voor de grond kunnen vangen, zo is al eerder becijferd.

‘Realistisch begroten’

Verschillende raadsfracties lieten desgevraagd in reactie op de jaarrekening weten dat niet zozeer de financiële positie van de gemeente problematisch is, maar eerder de capaciteit om plannen daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Zelfs de accountants merkten op ‘dat dingen voor elkaar krijgen misschien wel een grotere zorg voor de gemeente is’.
Eerder zei wethouder Willem-Jan Stegeman (D66, Financiën) ‘dat er grenzen zijn aan onze uitvoeringskracht’. De VVD vindt ‘dat de ambities dus ieder jaar groter zijn dan de uitvoeringscapaciteit.’ De liberalen vinden daarom dat het tijd wordt om realistisch te begroten en ‘het geld dat we niet weggezet krijgen kan terug naar de belastingbetaler’.
Beter Amersfoort valt het tegen dat de voorgenomen bouwproductie van 1000 woningen in 2022 niet is gehaald en dat de wachtlijst voor sociale huurwoningen langer is geworden. Beter Amersfoort wil  dat er meer wordt uitgegeven aan personeel om meer woningen te kunnen realiseren in Amersfoort. Amersfoort2014 wees erop dat 28 miljoen aan plannen niet is uitgevoerd, en dat 19 miljoen rijksgeld voor uitgaven in het Sociaal Domein doorgeschoven wordt naar komende jaren.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.