Barneveld bevreesd voor steeds verder oprukkend Amersfoort

© Nieuwsplein33
Amersfoort - De gemeente Barneveld vreest dat Amersfoort steeds meer in oostelijke richting oprukt. De Keistad zoekt buiten de huidige bebouwde gebieden nauwelijks naar uitbreidingsmogelijkheden. Daardoor is er ook minder ruimte voor nieuwe bedrijven die daardoor nu al uitwijken naar aangrenzende gemeenten. Dat zegt Barneveld in een reactie op de recente Amersfoortse regiovisie.
De Gelderse gemeente merkt nu al dat hun ruimte voor hun eigen uitbreidingsplannen onder druk staat door ‘uitwijkende’ bedrijven uit Amersfoort. Barneveld wijst erop dat Amersfoort zelf nog voldoende ruimte heeft door herontwikkeling van het bedrijventerrein Isselt. Amersfoort zou bovendien het eigen woon-werkverkeer in de gaten moeten houden.
Ook wordt erop gewezen dat Amersfoort als compacte stad vooral appartementen en hoogbouw-woningen gaat bouwen, en amper doorsnee rijtjeswoningen. ’Consequentie is dat niet in elke woonbehoefte kan worden voorzien, met name niet in de behoefte aan grondgebonden woningen, omdat de mogelijkheden daardoor met de uitleglocatie (geschikt alternatief) Bovenduist beperkt zijn. In de prognoses voor onze gemeente is rekening gehouden met een deel overloop vanuit andere regio’s waaronder Amersfoort. We zijn geen voorstander van een verdere versterking van deze trend’, zo wordt gewaarschuwd.

Ponlijn

Wel wil Barneveld graag samen met Amersfoort optrekken als het gaat om gaat om de verbetering van de bereikbaarheid, zowel per auto als per trein. Bij de mogelijke uitbreiding van knooppunt Hoevelaken, de verbreding van de A1 en de aansluiting met de A30, wil Barneveld graag verder optrekken met de Keistad.
Daarbij verwijzen ze naar eerder aangekaarte plannen voor de aanleg van een treinstation in Barneveld-Noord met het bijbehorende transferium, samen optrekkend met ook de gemeente Nijkerk. Ook wordt elders wel eens gesproken over een nieuw treinstation in Stroe, zodat er vanuit Amersfoort extra treinontsluitingen komen op de spoorlijnen naar Ede/Wageningen en naar Apeldoorn.
Momenteel rijdt autohandel Pon met autotreinen over het traject Amersfoort-Leusden. Daarom heet de lijn in de volksmond Ponlijn. De lijn houdt daar op.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.