Gemeente moet Vahstal ruim vijf miljoen euro schadevergoeding betalen

Hans Vahstal
Hans Vahstal © Amersfoort Gezien / Rob Lampe
Amersfoort - De gemeente Amersfoort moet projectontwikkelaar Vahstal een schadevergoeding van 5.350.000 euro betalen, zo zijn bindend adviseurs in een schadestaatprocedure overeengekomen. Daarbovenop komt nog de wettelijke rente vanaf december 2020, vanaf het moment dat een eindbeslissing door de rechtbank Utrecht was gewezen.
Amersfoort en Vahstal waren het midden jaren negentig onderling al eens dat die gemeente de projectontwikkelaar moest compenseren en schadeloosstellen voor gemiste bouwmogelijkheden in de nieuwbouwwijk Vathorst. Maar over de omvang en wijze van uitvoering konden beide partijen het maar niet eens worden.

Gemeente tekort geschoten

De rechtbank in Utrecht besliste in december vorig jaar dat de gemeente tekort is geschoten in de verplichting voor schadeloosstelling van de bouw van 244 woningen. In die rechtbankprocedure is gesuggereerd dat Vahstal een schadevergoeding zou eisen van tientallen miljoenen. In vervolg daarop heeft Vahstal in juli 2022 in de toen al lopende schadestaatprocedure een schadeclaim ingediend, waarna beide partijen schriftelijk en mondeling op elkaars stukken konden reageren.
De bindend adviseurs hebben nu hun uiteindelijke bedrag genoemd: ruim vijf miljoen euro. De Amersfoortse coalitie van D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren besloot begin dit jaar om niet in beroep te gaan tegen de eerdere rechtbankuitspraak. Ook is een aparte raadscommissie gevormd die de afgelopen twee jaar de afhandeling van ‘de kwestie-Vahstal’ heeft begeleid.
Het college van burgemeester en wethouders zegt de beslissing van bindend advies te bestuderen en zullen de beslissing zo spoedig mogelijk in een besloten bijeenkomst aan de raad toelichten.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.