Amersfoortse gemeenteraad blijft verdeeld over verplichte winkelsluiting op feestdagen

© Nieuwsplein33
Amersfoort - De gemeenteraad van Amersfoort beslist morgenavond over de verplichte winkelsluiting op drie christelijke feestdagen. Maar het is niet gezegd dat de winkels voortaan vaker open zullen zijn. De raad is er namelijk zo verdeeld over dat de kans bestaat dat alles blijft zoals het is.
De meeste raadsfracties noemen een door het gemeentebestuur voorgestelde verruiming ‘theoretisch’ maar zijn verdeeld over hoe het dan wel zou moeten. Sinds 2013 mogen de Amersfoortse winkels op alle dagen open zijn, ook op alle zondagen, maar niet op eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag. Toch gingen er afgelopen eerste paasdag verschillende winkels open.
Verder mogen winkels niet open zijn op Nieuwjaarsdag en ‘s avonds op 4 mei (Dodenherdenking) maar deze verplichte winkelsluiting is niet ideologisch of religieus ingegeven. Uit onderzoek in 2016 bleek dat meer dan driekwart van de inwoners en de winkeliers wel tevreden is over de huidige situatie.

Uitzonderingen

Verschillende raadsfracties hebben eerder al gewezen op het religieuze aspect van de verplichte winkelsluitingen, terwijl andere (islamitische en joodse) winkeliers daar misschien heel anders tegenaan kijken. Het college van burgemeester en wethouders kwam daarop met een mogelijkheid voor verruiming. Voortaan zou een winkelier individueel (dus niet collectief) voor één van die feestdagen een ontheffing kúnnen krijgen.
Maar dat verzoek zou dus ook door het college kunnen worden geweigerd. Daarnaast wil het gemeentebestuur zichzelf de mogelijkheid geven om ‘in uitzonderlijke gevallen’ op de drie christelijke feestdagen winkels toch open laten mogen zijn. Zonder vast te leggen wat die uitzonderingen dan zouden kunnen zijn.
Deze bakkerij aan het Neptunusplein ging op eerste paasdag open vanwege de Ramadan.
Deze bakkerij aan het Neptunusplein ging op eerste paasdag open vanwege de Ramadan. © 365press
Dat collegevoorstel vinden de meeste fracties te vrijblijvend, zeiden ze eerder dit jaar. Daarom hebben de fracties van oppositiepartijen VVD en Amersfoort voor Vrijheid en coalitiepartij D66 nu samen een wijzigingsvoorstel ingediend. Zij vinden dat de winkeliers zelf wel kunnen uitmaken of zij hun winkel wel of niet op zon- of feestdagen open doen. Verschillende kleine raadsfracties waren het daar ook wel mee eens. De CDA-fractie is er verdeeld over. Het zou, zo was eerder dit jaar de verwachting, wel eens van de stem van één raadslid kunnen afhangen of zo’n volledige vrijgave een meerderheid haalt.

'Consuminderen'

Inmiddels hebben oppositiepartij PvdA en coalitiepartij ChristenUnie een eigen wijziging op dat voorstel ingediend. Zij vinden de volledige afschaffing te drastisch en stellen voor de winkelsluiting in stand te houden op eerste kerstdag en eerste paasdag. Daarmee beperken ze de reikwijdte van het voorstel van VVD, Amersfoort voor Vrijheid en D66. Het hele verschil is een winkelverbod op één christelijke feestdag. Er liggen dus nu drie voorstellen voor verruiming op tafel: de theoretische, de volledige en de beperkte.
Maar de politieke discussie wordt niet alleen gevoerd door voorstanders van verruiming; er zijn ook fracties die de huidige situatie goed genoeg vinden. Zij verwijzen naar de enquête van 2016 en vinden het verzet van de fractie van DENK tegen verplichte winkelsluiting vanwege christelijke feestdagen maar overdreven en opgeklopt. Ook wijzen fracties zoals GroenLinks en ChristenUnie op ‘de economie-van-het-genoeg’. We moeten niet alsmaar kopen, maar we moeten gaan ‘consu-minderen’, zoals ze dat noemen.

Alles blijft zoals het was

Volgens de vergaderprocedures moet dinsdagavond bij de stemming eerst het meest-verstrekkende voorstel (dat het meest afwijkt van het collegevoorstel) in stemming worden gebracht. Dat is het voorstel van VVD, D66 en Amersfoort voor Vrijheid. Daar leek eerder dit jaar een kleine meerderheid voor. Maar nu er ook een ‘beperkter’ voorstel ligt, kunnen twijfelaars alsnog voor die variant kiezen.
Als VVD, D66 en Amersfoort voor Vrijheid vasthouden aan hun ‘volledige afschaffing’ (geen gemeentebemoeienis) en dus tegen de PvdA/ChristenUnie-variant stemmen, resteert slechts de theoretische variant van het college. Als dat vervolgens ook wordt weggestemd (zoals de meeste fracties eerder dit jaar zeiden), verandert er met die winkelsluiting op die drie christelijke feestdagen niets, en blijft alles zoals het was.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.