Wethouder Tyas Bijlholt verdedigt parkeerbeleid: 'Ik zit hier ook voor volgende generaties'

Tyas Bijlholt, wethouder
Tyas Bijlholt, wethouder © Nieuwsplein33
Amersfoort - Zelf rijdt hij niet in een auto. Het is voor verkeerswethouder Tyas Bijlholt (29 jaar oud) een bewuste keuze. Twee weken geleden presenteerde de D66-er namens het stadsbestuur een radicaal nieuw parkeerbeleid om meer groen en ruimte op straat te creëren. Het leverde zowel waardering maar ook veel kritiek op waarbij hij op sociale media zelfs werd uitgescholden. Maar Bijlholt vindt dat hij het aan volgende generaties verplicht is om nu rigoureuze keuzes te maken.

U loopt al een tijdje mee in de gemeentepolitiek. Eerst als raadslid en fractievoorzitter van D66 en nu als wethouder. Hoe bevalt het als jongste bestuurder van het team?

Het bevalt eigenlijk erg goed. Het is een leuk team en we hebben een goede sfeer in het college dus dat zorgt er ook voor dat de energie er is. Ik heb veel ambities met een aantal dossiers. Zeker wat betreft mobiliteit is niet iedereen het altijd met mij eens.

Om daar meteen maar bij aan te haken. U wilt dat we in Amersfoort op een andere manier met het gebruik en bezit van de auto omgaan. Daar is veel kritiek op gekomen. U schreef op Facebook dat u bent uitgescholden en beledigd.

Dat klopt en het is af en toe wel pittig om bepaalde reacties van mensen op Facebook en Twitter te lezen die je niet kent. Het voordeel is wel dat ik nu al wat langer meeloop en ook een beetje gewend ben dat je niet altijd mensen alleen maar blij krijgt. Kijk, verandering doet ook pijn soms voor mensen. Het gaat hier om een gigantische koerswijziging.

Het nieuwe parkeerbeleid

Het nieuwe parkeerbeleid komt neer op het gefaseerd invoeren van vergunningparkeren en betaald parkeren in de hele stad. Het plan wordt door de coalitie nadrukkelijk gepresenteerd als onderdeel van een veel breder toekomstplan dat draait om het herinrichten van de openbare ruimte.

De coalitie wil inzetten op een compacte stad, met veel groen en minder voertuigen. Onderdeel is het creëren van wijk- of stadsrandhubs, waar auto’s gecentreerd gaan worden. Vanaf daar zouden andere vervoersmogelijkheden, zoals het OV of de fiets, beschikbaar moeten zijn, om de weg naar huis of het werk te vervolgen.

De nieuwe parkeervisie moet tussen 2024 en 2040 in fases worden uitgerold.

Wat is wat u betreft de kern van de plannen?

Het gaat wat mij betreft om het anders inrichten van de openbare ruimte. Ik ben onlangs weer in Berlijn geweest en dan zie ik daar die gigantisch brede stoepen en de veel bredere fietspaden. In Amersfoort neemt de auto heel veel ruimte op straat in. Er ligt echt een kans om de komende jaren de openbare ruimte anders in te richten. Dat is een kans die we moeten pakken.

U heeft mensen gerustgesteld door te zeggen dat u niet van plan bent om mensen hun auto af te pakken. Maar er wordt u wel verweten dat u bezig bent de automobilist te pesten.

Het beeld dat bij sommige mensen leeft is dat je fout bent als je een auto hebt. Ik heb de auto soms ook nodig en het is dus ook niet zo dat het wordt verboden in deze stad. Er blijft ruimte voor maar we kunnen niet doorgaan met ons huidige mobiliteitsbeleid.
De openbare ruimte is niet gratis en als je ziet wat het ook kost om het te onderhouden komt dan wil het college het ook wel anders inrichten. De klimaatverandering maakt dat we bovendien meer rigoureuzer keuzes moeten maken nu we nog invloed hebben op de CO2 uitstoot.
© Nieuwsplein33
Het is al veel gegaan over voorbeelden van uitzonderingen. Wat doe je bijvoorbeeld met een loodgieter die in de ene wijk woont en in de andere wijk moet zijn? Naar die uitzonderingen gaan we uiteraard kijken. Het is heel lastig om generieke maatregelen te nemen en tegelijkertijd moet je oppassen dat je niet overal uitzonderingen voor maakt waardoor er niets overblijft van het plan.

Blijft Amersfoort nog wel een aantrekkelijke stad voor een grote groep inwoners die afhankelijk is van de auto?

Dat zal de tijd leren. Ik kan niet in de toekomst kijken maar ik denk het wel omdat we zorgen dat we een leefbare stad hebben. Een stad waar er veel ruimte is voor groen is en dat is denk ik voor heel veel mensen aanlokkelijk om je kinderen te laten opgroeien. Ik zit hier ook voor volgende generaties. Dat betekent nu keuzes maken.

Hoe kansrijk is deze ambitie?

Wat mij opviel eigenlijk aan het debat tijdens de twee avonden onlangs voor inwoners was dat het niet eens heel negatief was. Er was wel kritiek maar die ging vooral over allerlei praktische vraagstukken. Er zijn ook veel mensen die blij zijn met deze ambitie. Een aantal van hen vond het lastig om een reactie te geven omdat ze een andere mening hebben dan de grootste groep aanwezigen die kritisch was.
We gaan de komende periode het gesprek aan met de raad en met inwoners over de invulling. Ik ben daar heel positief over.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.