Onderzoek naar woningbouw op Shell-locatie aan de Hogeweg

© Gebiedsontwikkelaar AM
Amersfoort - Er komen mogelijk woningen aan de Hogeweg op de plek waar nu een tankstation van Shell is te vinden. Een gebiedsontwikkelaar gaat samen met andere belanghebbenden onderzoek doen naar de mogelijkheden daar.
De locatie is recent in handen gekomen van gebiedsontwikkelaar AM. In een persbericht zegt AM dat het eerste idee voor de transformatie naar woonbestemming door de gemeente Amersfoort positief is ontvangen. In het ingediende idee is ruimte voor betaalbare woningen in het sociale- en middeldure huursegment en voor vrije sector woningen.
Het huidige bestemmingsplan laat op deze locatie nog geen woningen toe. Het idee is daarom nog niet uitgewerkt in een plan of ontwerp. Eerst werkt AM mee aan de visie en de kaders die de gemeente opstelt voor deze ontwikkeling. Daarin wordt de inbreng verwerkt van alle belanghebbenden en betrokkenen, zoals buurtbewoners, bedrijven in de omgeving en belangenverenigingen in Amersfoort. Op korte termijn wordt met genoemde partijen het gesprek aangegaan, waarbij wordt gesproken over de kansen, aandachtspunten en mogelijke zorgen rond dit initiatief.

Militair Hospitaal

De uitkomsten van deze gesprekken worden meegenomen in de verdere uitwerking. Het streven is om in de komende maanden een informatiebijeenkomst te houden over welke kant het op gaat. Daar kunnen bewoners, bedrijven en belanghebbenden op reageren. Langs de entree naar het centrum van Amersfoort vinden ook diverse andere ontwikkelingen plaats. Met de initiatiefnemers achter de herontwikkeling van het vroegere Militair Hospitaal en de locatie Hogeweg 45 zal daarom afstemming plaatsvinden.
Tot halverwege 2025 is de locatie nog verhuurd aan MacCarwash en Shell. De ambitie is om kort daarna een start te maken met de realisatie.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.