Omwonenden voelen zich misleid, bouw van groot pand aan de Bekensteinselaan stilgelegd

De achterkant van het pand waar gewerkt wordt.
De achterkant van het pand waar gewerkt wordt. © Nieuwsplein33
Amersfoort - De gemeente Amersfoort heeft na vragen van omwonenden en een eigen inspectie de bouw stilgelegd van een groot pand aan de Bekensteinselaan. De verbouwing van dat voormalig kamerverhuurbedrijf en voorheen verloskliniek zou niet in overeenstemming zijn met de verleende bouwvergunning.
Hoewel de bouw is stilgelegd, waren er nog wel schilders in het pand aan het werk op Koningsdag en ook afgelopen zaterdag. Het gaat niet alleen om een ‘interne verbouwing’ van het pand, maar ook om bebouwing van het daarachter gelegen parkeerterrein aan de Frederik van Blankenheijmstraat. Daarop worden binnenkort mogelijk drie woningen gebouwd, waarvoor tot vorige week bij de gemeente zienswijzen konden worden ingediend. Dat is door verschillende omwonenden gedaan.
Het grote pand aan de Bekensteinselaan en het daarachter gelegen parkeerterrein zijn sinds eind 2020 eigendom van Projam BV, een onderdeel van projectontwikkelaar Cazant uit Kockengen. De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door Bouwbedrijf Kockengen BV. Een deel van de werkzaamheden wordt verricht door bouwvakkers uit Slowakije, die tijdelijk in het gebouw verblijven.

Geen bedenkingen

Aanvankelijk was het de bedoeling onder die drie woningen een half-ondergrondse parkeergarage aan te leggen, maar dat ging niet door. Door aanpassingen van de tekeningen is vertraging in de afhandeling ontstaan. Daarbij is vorig jaar de omgevingsvergunning voor de ‘interne verbouwing’ tijdens de vakantieperiode ter inzage gelegd. De aanvraag voor de drie panden op het parkeerterrein werd dit jaar ter inzage gelegd.
Omwonenden van het aanpalende appartementencomplex aan de Soeverein hebben geen bedenkingen ingediend tegen de ‘interne verbouwing’ van het voormalige kamerverhuurbedrijf, omdat ze die gemeentelijke bekendmaking in de vakantieperiode over het hoofd hebben gezien. Ze hebben nu wel meerdere zienswijzen ingediend voor de drie woningen.

Anders dan in de vergunning

Volgens hen liggen er verschillende (afwijkende) plattegronden ter inzage, waarbij bovendien de achter-rooilijnen (de grens tussen de openbare weg en de aangrenzende eigendommen) niet zouden kloppen. De projectontwikkelaar zegt dat op verzoek van de gemeente het gebouw enkele meters ‘naar achteren’ is verschoven, zodat aan de straatzijde ruimte voor groen en parkeren ontstond.
Bovendien hebben buurtbewoners de gemeente Amersfoort erop gewezen dat de verbouwing aan de Bekensteinselaan anders wordt uitgevoerd dan in de vergunning staat vermeld. Zo is de aanvraag ingediend voor ‘twintig onzelfstandige woonruimten’, maar worden er nu appartementen in het gebouw ingericht, met deuren aan de achterzijde voor een balkon of uitgang. 

'Misleidend gespreksverslag'

Bewoners van het naastgelegen appartementencomplex Soeverein zeggen dat er bij de vergunningverlening sprake was van een misleidend gespreksverslag van ‘het overleg met de buren’. Dat overleg vormt onderdeel van het doorgaans in Amersfoortse gehanteerde participatietraject. In dat verslag wordt melding gemaakt van gesprekken met drie buren. VVE-bestuursleden zeggen nu dat de ene buurman ‘van niks weet’, dat een toenmalige VVE-bestuurslid ‘alle rechten voorbehield. Alleen de overbuurman van het rommelige parkeerterrein was tevreden: 'alles beter dan dit', aldus dat verslag.
Ook spreken omwonenden in hun zienswiijze en tegenover Nieuwsplein33 hun bevreemding uit dat Tweede kamerlid Derk Boswijk (CDA) optreedt als ‘gevolmachtigde’ van projectontwikkelaar Cazant in het overleg met ambtenaren van de gemeente Amersfoort. Hij voerde ook vooraf de gesprekken met de drie buurtbewoners, en was ook recentelijk op de bouwplaats aanwezig. Gevraagd om een toelichting, laat Boswijk desgevraagd weten dat hij vóór zijn Kamerlidmaatschap in 2020  bijna 15 jaar zelfstandig bouwkundig ingenieur was, en dat hij dit project toen al begeleidde.
Veruit het meeste werk is toen al verricht, maar de afhandeling duurde langer dan voorzien. ‘Het meeste tekenwerk is inmiddels overgenomen door een andere ingenieursbureau, maar omdat ik oorspronkelijk nog als gemachtigde in het systeem sta en ook het eerste contact heb gehad met alle partijen, wordt ik nog geregeld gebeld en uit beleefdheid antwoord ik of verwijs ik door. Bij de bouwwerkzaamheden ben ik dus niet betrokken’, aldus Boswijk.
Een woordvoerder van de gemeente Amersfoort bevestigt tegenover Nieuwsplein33 dat de bouwwerkzaamheden zijn stilgelegd, volgens de gemeente per begin maart. De buurtbewoners zeggen dat dat pas half april was. ‘De bouwvergunning was verleend, maar er was nog geen akkoord over de constructie voor de dak-opbouw. Inmiddels zijn er nieuwe tekeningen beoordeeld door de constructeur. We verwachten dat deze binnenkort worden goedgekeurd, waarna de bouw kan worden vervolgd’, aldus de gemeente.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.