Extra maatregelen in het gemeentehuis van Leusden na incidenten

Het Huis van Leusden
Het Huis van Leusden © Nieuwsplein33
Leusden - Het gemeentebestuur van Leusden wil het veiligheidsgevoel van medewerkers van de publieksbalies verbeteren. Dat meldt de Leusder Krant. Aanleiding zijn incidenten die gepaard gingen met agressief gedrag.
Wat er precies is gebeurd maakt het college van burgemeester en wethouders niet concreet. In een voorstel aan de gemeenteraad schrijft het college: 'tenminste één incident in de ontvangsthal van het Huis van Leusden heeft een dusdanige impact gehad bij de medewerkers van receptie en burgerzaken dat er sprake is van een afgenomen gevoel van veiligheid’.
Ook de Ondernemingsraad heeft aandacht gevraagd voor de ontstane situatie en dringt er bij het college op aan maatregelen te nemen. Het gaat met name om de balie van de receptie, waar bezoekers bij binnenkomst recht voor komen te staan en de balie van de afdeling burgerzaken. ,Bij escalerende situaties kunnen bezoekers nu vrij snel direct toegang krijgen tot de werkomgeving van het personeel aan de balies’, analyseert het college.
De nog aanwezige ‘kuchschermen’ uit de corona-periode worden daarom vervangen door een permanente glaswand. Daarnaast worden de lage toegangsdeurtjes die toegang geven tot de receptie vervangen door grotere exemplaren die alleen vanuit de binnenzijde te openen zijn. De achterzijde van de receptie, die nu toegankelijk is vanuit het openbaar gebied, wordt afgesloten.
Met de investering is naar schatting een bedrag van 35.000 euro gemoeid. Daarover moet normaal gesproken de gemeenteraad zich eerst uitspreken maar vanwege de urgentie kiest het gemeentebestuur ervoor om het besluit nu al te nemen.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.