Veel gemeenten zien windmolens niet zitten, klimaatambitie provincie onder druk

© Unsplash
Amersfoort/Leusden - De provincie Utrecht dreigt de doelstelling om voor 2030 klimaatneutraal te zijn niet te gaan halen. Dat komt omdat veel gemeenten niet willen meewerken aan de plaatsing van windmolens. Binnen de regio Eemland zet alleen Amersfoort op dit moment concrete stappen.
De nieuwe lokale coalitie van Leusden verzet zich juist tegen de plaatsing van windmolens. Die gemeente denkt dat er nog veel winst te behalen is met het plaatsen van zoveel mogelijk zonnepanelen op daken. Amersfoort ziet wel mogelijkheden voor windenergie en heeft industrieterrein De Isselt op het oog om windturbines te plaatsen.
Ondertussen neemt de kans toe op de komst van vier windmolens op Leusderhei en drie op de Vlasakkers. De plekken voor deze zeven windmolens liggen op grond van Defensie en Rijkswaterstaat langs de A28, op de Amersfoortse gemeentegrenzen met Leusden en Soest.
Daarnaast kunnen er nog locaties bijkomen bij knooppunt Hoevelaken en in de berm van de A1. Het gaat daarbij om locaties zowel voor windmolens als voor zonneschermen in geluidswallen langs de A1, A28 en A12 .

Leusderhei en Vlasakkers

Komende week wordt over de Leusderhei en de Vlasakkers in een bestuurlijk overleg een laatste besluit ‘afgetikt’, zo is de bedoeling. Het is vooral Rijkswaterstaat dat daarover nog knopen moet doorhakken. Daarna kan de uitkomst worden opgenomen in de meest actuele Regionale Energie Strategie (RES) die eind dit jaar aan de gemeentebesturen in de regio wordt aangeboden.
Er zijn meer dan 600 zienswijzen ingediend tegen de vorige versie van de Regionale Energietransitie (RES). Een kwart daarvan gaat over Amersfoort en Eemland, bleek maandagavond op een regionale bijeenkomst van gemeenteraadsleden. Uit een provinciale toelichting blijkt verder dat verschillende gemeenten in de regio nog wel mogelijkheden zien voor opwekking van meer duurzame ‘groene’ stroom door veel meer zonnepanelen op daken te (laten) leggen.

Verhouding is zoek

Omdat alleen Amersfoort twee windmolens wil, is de verhouding tussen nieuwe windenergie en zonne-energie geheel zoek. Volgens de provincie Utrecht is meer windenergie nodig om afspraken na te komen die in het klimaatakkoord zijn vastgelegd.
Eerder heeft de provincie alle mogelijke locaties onderworpen aan een onderzoek naar milieuschadelijke gevolgen. Daaruit blijkt dat de provincie tot nu toe meer mogelijkheden ziet dan de gemeenten. Eerder heeft de provincie gezegd dat het desnoods zelf locaties zal aanwijzen. In dat geval heeft de provincie alleen belangstelling voor plekken waar minstens drie windmolens kunnen staan.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.