Drukbezochte bijeenkomst over nieuw parkeerbeleid: 'We gaan de automobilist niet wegjagen'

© Nieuwsplein33
Amersfoort - Tijdens een druk bezochte bijeenkomst gisteravond in de Observant konden inwoners voor het eerst reageren op het nieuwe parkeerbeleid, schrijft RTV Utrecht. Autogebruik wordt in de toekomst ontmoedigd en dat levert veel vragen en uiteenlopende meningen op.
De financiële consequenties van het plan komen regelmatig aan de orde. "Mensen met een hoog inkomen en een groot huis met eigen oprit hebben geen last van dit plan", vindt een aanwezige. "Juist de mensen in de arbeiderswoningen parkeren aan straat. Voor hen is het al niet makkelijk om rond te komen. Dit wordt alleen maar een groter probleem voor hen."
Maar er zijn meer zorgen. Het plan om de stad met minder auto’s leefbaarder te maken stuit een flink aantal inwoners tegen de borst. "Moeten auto’s de stad uit om het leefbaarder te maken of is dat een verzinsel?” Een aantal inwoners ziet dit plan dan ook vooral als een manier om het automobilisten lastig te maken. "Terwijl veel mensen er wel één nodig hebben", zegt een gefrustreerde inwoner.

Niet autovrij

Wethouder Tyas Bijlholt (D66) benadrukt ook vanavond dat dit plan niet bedoeld is om Amersfoort autovrij te krijgen. “We gaan de automobilist niet wegjagen”, zegt hij stellig. “Een auto zal altijd mogelijk zijn en met de eerste vergunning zullen we ook niet stoppen.” Volgens Bijlholt gaat deze visie dan ook om veel meer dan alleen het parkeren. “We willen toe naar een meer leefbare stad, met meer groen. Daar horen minder auto’s bij.”
En dat plan kan onder een aantal inwoners op best wat bijval rekenen. Maar ook de mensen die voor het parkeerbeleid zijn, hebben nog wel de nodige aanmerkingen op het plan. “Ik ben niet tegen minder auto’s en wil ook best overstappen op het openbaar vervoer”, begint een bewoner zijn betoog. “Maar gaan we dat ook frequenter laten rijden en worden de kosten daarvan lager? Het moet wel een aantrekkelijk alternatief zijn.”
Die vragen leven ook als het gaat om de aan te leggen parkeerhubs en deelmobiliteit. Want waar komen die hubs? Hoe garandeer je de veiligheid van de auto’s die er staan, maar ook van de mensen die er ‘s nachts nog moeten zijn? En hoeveel gaat het kosten om ze te realiseren? Allemaal vragen waar de wethouder nog geen antwoord op heeft, maar 'dit neem ik mee', belooft hij.

Deelmobiliteit

En dan de deelmobiliteit, zoals de scooter. Op papier een mooi alternatief. Maar in de provincie en ook in Amersfoort hebben die scooters tot de nodige overlast geleid. Niet alleen werden ze overal en nergens geparkeerd, ook zijn er vele in brand gestoken. Mede daardoor zijn de scooters van Go Sharing alweer verdwenen uit de provincie.
“Hoe gaat u zorgen dat die deelmobiliteit niet juist voor extra problemen zorgt”, vraagt een inwoonster van Vathorst zich af. Een vraag die de wethouder vaak heeft gekregen. “We willen gaan kijken of we in wijken zones kunnen creëren waar je ze kan parkeren, zodat je niet meer een zwerfbeleid hebt”, zegt Bijlholt.
Voor veel inwoners geldt dus: eerst het alternatief op orde en daarna met vergunningen gaan werken. “De volgorde van de stappen anders doen zou voor veel meer draagvlak zorgen”, adviseert iemand de wethouder.

Visie per wijk

Waarover de mensen in de zaal het wel massaal met elkaar eens lijken te zijn? Dat de participatie in dit traject een stuk beter kan. Tijdens twee informatieavonden voor inwoners worden suggesties en meningen verzameld en vragen beantwoord. In de zomer wil de wethouder dan met een definitief plan naar de raad. Als daarmee wordt ingestemd gaat er in fases toegewerkt worden naar betaald parkeren in de hele stad.
En dat stoot veel inwoners tegen het zere been. “Waarom pas de wijk in als al besloten is dat dit plan doorgaat”, vraagt menigeen zich af. Want als er is ingestemd met de visie, kunnen de inwoners alleen met de uitvoering meedenken. “Kan de wethouder niet per wijk kijken wat de problemen zijn en wat daar dan de beste oplossing is?”, vraagt een bewoonster zich af.

Averechts effect

Ook komt veel terug dat inwoners niet in alle wijken dezelfde mate van overlast ervaren. “Ik woon in Vathorst en dat is al heel groen. Daar hebben we heel andere problemen dan bijvoorbeeld de wijken rondom de binnenstad.” Daarnaast geloven veel inwoners dat dit opleggen averechts werkt. “Mensen gaan straks hun tuin omschoffelen tot parkeerplek, wacht maar af”, waarschuwt een inwoner de wethouder. “Volgens mij moet dit onderwerp in de wijk worden besproken en niet in het gemeentehuis”, vindt een ander.
Dat dit onderwerp voor veel verschillende meningen zorgt is duidelijk. “Is er geen manier om eerst te peilen of Amersfoorters dit überhaupt willen?”, roept een inwoner halverwege de avond boos. “Want volgens mij is er allang bepaald dat dit er komt.” Daarom stelt hij een referendum voor. Dat blijkt de partij Amersfoort voor Vrijheid ook te willen organiseren, meldt raadslid Sylvie Lazet. Over het nieuwe stadhuis wilde deze partij ook een referendum organiseren, dat is er toen niet gekomen.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.