Kille ontvangst van nieuwe wethouders: 'Ik schaam me soms voor hoe het hier gaat'

Marleen Treep en Jan Kramer kort voor de installatie.
Marleen Treep en Jan Kramer kort voor de installatie. © Nieuwsplein33
Leusden - De bloemen moesten het een feestelijk karakter geven, maar verder was de ontvangst van de twee nieuwe wethouders in Leusden donderdagavond kil. Niet dat dit persoonlijk bedoeld was, maar de voltallige oppositie stemde met stevige verwijten tegen de komst van een vierde wethouder. De ijzige sfeer onderstreept vooral ook de moeizame onderlinge verstandhoudingen binnen de raad na de gemeenteraadsverkiezingen.
De politieke impasse was in december vorig jaar compleet toen de VVD zich terugtrok uit de coalitie. Er werd volgens de liberalen te weinig vooruitgang geboekt op verschillende terreinen. Lokaal Belangrijk, de grootste fractie, en het CDA bleven verbijsterd achter en er moest gezocht worden naar een nieuwe meerderheid. Maar in feite was er al veel langer stilstand op allerlei belangrijke dossiers, zo werd donderdagavond duidelijk.

Oorlogstaal

Onderling maakten oppositie en coalitie elkaar hierover tijdens de speciale raadsvergadering verwijten. Dat gebeurde nogal eens op een vervelende toon waarvan sommige raadsleden het lastig vonden om dit niet als persoonlijk te ervaren. Burgemeester Gerolf Bouwmeester wijdde er tijdens de raadsvergadering zelfs wat woorden aan en maande de fractievoorzitters om de discussie met fatsoen te voeren. Met name het gebruik van oorlogstaal schoot hem, maar waarschijnlijk meer mensen, in het verkeerde keelgat. En zo waren er meer schermutselingen die het aanzien van de politiek eerder zullen hebben geschaad dan goed gedaan.
(Artikel gaat verder onder de foto).
Lokaal Belangrijk-fractievoorzitter Frank de Wit (links) verdedigt de komst van een vierde wethouder.
Lokaal Belangrijk-fractievoorzitter Frank de Wit (links) verdedigt de komst van een vierde wethouder. © Nieuwsplein33
Waar komt die emotie vandaan? Niet alleen over die vierde wethouder. Natuurlijk ging het daar óók over. Lokaal Belangrijk, het CDA en Sociaal Leusden presenteerden vorige week twee nieuwe kandidaat wethouders nadat de fracties tot een coalitieakkoord waren gekomen. Een groot deel van de oppositie vindt dat er te weinig onderbouwing is voor een vierde wethouder en daar werd over gesteggeld. Ook is er kritiek op het feit dat een van de kandidaten in Noord-Holland woont en daar politiek actief is op meerdere fronten.
Maar daar ging het eigenlijk niet echt over. De opgelopen frustraties bestaan al veel langer en ontvouwden zich na de verkiezingsuitslag. Vriend en vijand werden verrast door de monsterzege van Lokaal Belangrijk. Een politieke aardverschuiving in het politiek gezien zo rustige Leusden. De nieuwe onervaren fractie van Lokaal Belangrijk denderde de gemeenteraad binnen en zette een streep door ambities van de vorige coalitie, vooral op het gebied van de energietransitie. Nieuwe mensen met een ander elan en misschien ook wel een andere taal. Het schuurde van meet af aan en het botste.

'Valse start'

Dat werd donderdagavond opnieuw voelbaar en ook erkend. Zo sprak Marcel Sturkenboom, fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA, van een 'valse start'. Burgemeester Bouwmeester ging nog verder toen een voorstel besproken werd om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. "Ik schaam me af en toe voor hoe het hier gaat. Dit is niet hoe het in Leusden zou moeten gaan. Dit verdienen onze inwoners niet."
Jan Kramer (rechts) luistert naar de verhitte politieke discussie in de raadzaal.
Jan Kramer (rechts) luistert naar de verhitte politieke discussie in de raadzaal. © Nieuwsplein33
De kandidaat wethouders, Marleen Treep uit Woudenberg en Jan Kramer uit Zuid-Scharwoude, moesten het allemaal lijdzaam aanhoren. Het ongemak bij hen maar ook bij veel anderen in de zaal was duidelijk merkbaar. Pas toen de twee gelegenheid kregen om zichzelf voor te stellen leek er sprake te zijn van een een voorzichtige zucht van verlichting onder de aanwezigen. Hier spraken twee gepassioneerde bestuurders die zin hebben in hun klus. "Reken mij af op mijn daden", zei Kramer dan ook.
Bloemen voor de nieuwe wethouders Jan Kramer en Marleen Treep.
Bloemen voor de nieuwe wethouders Jan Kramer en Marleen Treep. © Nieuwsplein33
Desalniettemin realiseren de nieuwe wethouders zich dat ze donderdagavond een diep verdeelde gemeenteraad hebben ontmoet. "Hier speelt oud zeer en daar hebben wij geen onderdeel van uitgemaakt dus ik sta er onbevangen in", relativeerde Marleen Treep die vooral zin heeft in haar nieuwe uitdaging. Het zal hoe dan ook niet makkelijk worden om elkaar te vinden binnen de raad. Dat realiseren de raadsleden zich ook. Niet voor niets wordt er ook naar de mogelijkheid gekeken voor externe begeleiding om weer dichter tot elkaar te komen. Of zoals Jan Kramer het na afloop verwoordde: "Raadslid zijn is voor de meeste mensen geen baan en het moet ook leuk zijn."
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.