Wel een snelle doorfietsroute naar Bunschoten maar langs de dierentuin nog niet

© Pixabay
Amersfoort - De Amersfoortse raadsfracties en de fietsersbond ENFB stemmen alsnog volmondig in met de aanleg van een doorgaand fietspad aan de ziekenhuis-kant van de Maatweg, in plaats van aan de oostelijke overkant van de weg. Dat lieten fracties en en de bond dinsdagmiddag weten nadat verkeerswethouder Tyas Bijlholt (D66) een nieuw overzicht had gepresenteerd over de voor- en nadelen van beide fietspadvarianten. Die route wordt onderdeel van de nieuwe ‘snelle’ fietsverbinding tussen het centrum van Amersfoort en Bunschoten.
Begin dit jaar trok de ENFB de keuze van het Amersfoortse college van burgemeester en wethouders voor de westelijke variant in twijfel. De fietsersbond zei dat een aaneengesloten geasfalteerd fietspad aan de kant van het weiland veel verkeersveiliger zou zijn. Ook zouden de gemeentelijke bedenkingen ertegen reuze meevallen. Omdat meerdere fracties die twijfels deelden, moest Bijlholt met een nadere onderbouwing komen voor zijn tracékeus. Hij liet onder meer in de derde week van februari nieuwe tellingen verrichten.
Uit die nieuwe verkeerscijfers blijkt dat het fietspad aan de kant van het ziekenhuis dagelijks door enkele duizenden fietsers wordt gebruikt, en het pad aan de overkant hooguit door enkele honderden. Bovendien is die oostvariant maximaal drie meter breed, moeten er bomen worden gekapt als de gemeente dat zou willen verbreden. Daarnaast moet er een strook grond worden aangekocht en moeten er - tegen hoge kosten - kabels, leidingen en riolen worden verlegd.

Voordelen westelijke variant

Daar tegenover staat dat de westelijke variant past in het bestemmingsplan, dat het past binnen het beschikbare budget (400.000 euro) en dat het werk in juni in Bunschoten kan beginnen en in november in Amersfoort kan worden afgerond. De provincie betaalt twee derde, en Amersfoort een derde van de aanlegkosten. Bovendien is nu aangekondigd dat de westelijke variant over de gehele lengte in asfalt wordt uitgevoerd, en vrijwel overal vier meter breed wordt.
Om de voordelen van de westelijke variant verder te verbeteren, worden straks bij de vier verkeerslichten in het traject de wachttijden voor fietsers bij rood licht verkort. Dat gebeurt door de detectielussen in het wegdek op grotere afstand aan te leggen zodat een deel van de wachttijd fietsend wordt afgelegd. Dat is al het geval bij het verkeerslicht bij de ingang van het ziekenhuis, en zal ook worden toegepast bij de oversteek Industrieweg - Maatweg.

Wachtverzachters

Verder neemt de provincie Utrecht momenteel proeven met wachtverzachters. Dat is een beugel waar je als fietsers tegenaan kunt leunen tijdens het wachten bij rood en zodoende geen voet aan de grond hoeft te zetten. Dat gaan ze ook uitproberen bij de Industrieweg.
Veel minder vlot verloopt de aanleg van nieuwe fietsverbindingen aan de westkant van Amersfoort, zo bleek dinsdagavond in de raadscommissie. Een snelle fietsveilige route was onderdeel van de stilgelegde plannen voor een westelijke rondweg. Door dat afblazen verdween ook het veilige fietspad buiten beeld. Op het gemeentehuis is die fietsroute nu in drie delen geknipt: noord (langs de dierentuin), midden (de spoorweg-oversteek) en zuid (tot aan de Stichtse rotonde).

Fietstunnels

Eigenlijk kunnen alleen de twee fietstunnels uit het afgeblazen rondwegplan bij de Stichtse rotonde zonder slag of stoot worden uitgevoerd. De aanleg van een verbreed fietspad van het middendeel (langs de BW-laan) loopt deels vast op het parkeerterrein van het dierenpark. Nu de westelijke auto-verbeteringen niet doorgaan, zal het park eigen voorwaarden hebben. Daar moet nog over onderhandeld worden.
Hetzelfde kan gelden voor Defensie, ProRail en de Nederlandse Spoorwegen. De gemeente heeft hun medewerking nodig voor de aanleg van een fietserstunneltje, ergens in de buurt van de huidige overweg. Dat geldt ook voor het verleggen van de (auto-)ingang van de Bernhardkazerne. De gemeente wil de fietsveiligheid in dat gebied verbeteren, maar heeft daar met het afblazen van auto-oplossingen geen vrienden gemaakt. Dat kon nog wel eens járen gaan duren.
Bovendien is nog onduidelijk of er onder de spoorlijn wel of geen brede tunnel ‘voor de hulpdiensten’ moet worden aangelegd. Een tunnel op ‘auto-breedte’ maakt de weg vrij voor herhaling-van-zetten en nieuwe discussies over auto-oplossingen, wordt door sommige fracties gevreesd. Op voorstel van Amersfoort2014 laat wethouder Bijlholt onderzoeken of in plaats van een fietstunnel niet beter een fietsbrúg kan worden aangelegd. De spoorlijn Amersfoort - Utrecht ligt ter plekke aanmerkelijk lager dan de directe omgeving.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.