Provincie onderzoekt twee extra plekken voor windmolens op Amersfoorts grondgebied

© Pixabay
Amersfoort - Het provinciebestuur heeft in een onderzoek naar nieuwe plekken voor windmolens twee extra locaties op grondgebied van de gemeente Amersfoort toegevoegd. Het gaat om het meest noordwestelijke puntje van Amersfoorts grondgebied aan de Eem bij Soest. De andere locatie is in het meest noordoostelijke puntje van de stad aan de Nijkerkerstraat, richting Nijkerk en Barneveld.
De twee locaties stonden in 2016 nog wel op een Amersfoortse lijst voor mogelijke zonnevelden maar die werden destijds door de gemeenteraad afgekeurd. De provincie Utrecht schreef vorig jaar alle gemeenten aan dat de plannen voor plaatsing van windmolens achterblijven. Daardoor raakt de Nederlandse energietransitie vertraagd en dreigen de afspraken uit het Verdrag van Parijs niet te worden gehaald.

Versnelling

De provincie vroeg daarom om versnelling van de al lopende procedures en om extra plekken. Daarbij dreigde de provincie desnoods zelf gemeentelijke plekken op de lijst te zetten. Het provinciebestuur erkent de Amersfoortse plannen voor windmolens op industrieterrein De Isselt (op de meest oostelijke gemeentegrens bij Soest) als autonoom gemeentelijk proces.
Het college van burgemeester en wethouders zegt dat uiterlijk in 2025 de vergunningen kunnen worden verleend. Voor de drie andere Amersfoortse locaties geldt dat ze te maken hebben met verschillende (vertraagde) plannen. Het gaat daarbij om windmolenlocaties in de oostelijke berm van de A28 op de gemeentegrens met Leusden, op de Vlasakkers nabij Soest en Soesterberg en langs de A1 bij De Hoef en Vinkenhoef.

Knooppunt Hoevelaken

Onlangs besloot verkeersminister Mark Harbers (VVD) alle rijksgelden voor snelwegen voorlopig alleen in te zetten voor onderhoud en niet langer voor nieuwe aanleg. Daardoor zijn ook de plannen voor uitbreiding van knooppunt Hoevelaken op de lange baan geschoven. Rijk en regio gaan nu binnenkort in overleg over de gevolgen van deze vertraging. Binnen die reconstructie zou onder meer het aantal rijstroken tussen Amersfoort en Nijkerk-Zuid kunnen worden uitgebreid.
Voor de door Utrecht nieuw toegevoegde locatie voor windmolens nabij de Nijkerkerstraat (buiten de noordoostelijke bocht van knooppunt Hoevelaken) geldt inmiddels dat Amersfoort er andere plannen mee heeft. Aanvankelijk was de bedoeling dat er een kantoorgebouw zou komen, maar dat is inmiddels omgezet naar woningbouw in de vorm van tijdelijke containerwoningen. Het is nog onduidelijk of dat gecombineerd kan worden met enkele windmolens op de Utrechtse provinciegrens met Gelderland.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.