Burgemeester Amersfoort moet jaarlijks op functioneringsgesprek

Burgemeester Bolsius tijdens de nieuwjaarsreceptie dit jaar van de gemeente.
Burgemeester Bolsius tijdens de nieuwjaarsreceptie dit jaar van de gemeente. © Nieuwsplein33
Amersfoort - Een delegatie van de gemeenteraad gaat voortaan jaarlijks een functioneringsgesprek voeren met de burgemeester. Dat is vastgelegd in een nieuwe verordening zonder dat de dertien raadsfracties er publiekelijk iets over hebben gezegd. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt overigens liever niet over een evaluatiegesprek maar gebruikt de vriendelijkere omschrijving ‘klankbordgesprek’.
De nieuwe Amersfoortse verordening is bovendien vastgesteld nadat de gemeenteraad enkele maanden geleden al had ingestemd met de laatste herbenoeming van burgemeester Bolsius. Hij gaat over enkele jaren met pensioen en de nieuwe gesprekken zijn daar dus niet op van toepassing.
Zes jaar geleden, toen Bolsius ook voor herbenoeming opging, zijn er wel procedures vastgesteld voor een ‘vertrouwenscommissie’. Normaal gesproken hebben overal in Nederland alle fracties in een gemeenteraad een eigen raadslid in zo’n sollicitatie- of vertrouwenscommissie. In Amersfoort zou dat betekenen dat de burgemeester zijn jaarlijkse functioneringsgesprek zou moeten voeren met een imponerende groep van maar liefst dertien raadsleden.

Geen officiële status

Daarom is nu in Amersfoort afgesproken dat er een nieuwe klankbordgroep wordt ingesteld door de dertien fractievoorzitters en niet door de gemeenteraad. Daarmee heeft het jaarlijkse gesprek ook geen officiële maar wel een uitvoerende status. Wel is officieel vastgelegd dat twee raadsleden van de coalitiepartijen en twee van de oppositiepartijen het jaarlijkse klankbordgesprek met de burgemeester gaan voeren.
Dat destijds niets en ditmaal wel bepalingen zijn opgesteld over toekomstige beoordelingen wekt de indruk dat de gemeenteraad kennelijk tot nu toe het functioneren van de burgemeester niet officieel heeft beoordeeld.
Burgemeester Bolsius geeft in een reactie op het artikel aan dat er de afgelopen twaalf jaar ieder jaar een gesprek heeft plaatsgevonden om te reflecteren op zijn functioneren. De gemeente heeft deze informatie voor publicatie, ondanks herhaaldelijk verzoek, niet verstrekt aan Nieuwsplein33.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.