Gemeenteraad niet tegen hoogbouw Stadsring maar houdt voet wel bij de rem

De eigenaar van dit pand aan de Van Asch van Wijckstraat kampt al jaren met leegstand.
De eigenaar van dit pand aan de Van Asch van Wijckstraat kampt al jaren met leegstand. © Gemeente Amersfoort
Amersfoort - De gemeenteraad van Amersfoort blokkeert de hoogbouw op de hoek van de Stadsring en de Van Asch van Wijckstraat nog niet, maar houdt wel de voet bij de rem. Het CDA kreeg steun voor een motie om de bouwhoogte te beperken tot de huidige toegestane grens van negen verdiepingen. Amersfoort2014 kreeg unanieme steun voor een voorstel om eerst een nieuwe gebiedsvisie voor deze plek op te stellen.
De eigenaar van de twee hoekpanden kampt al jaren met leegstand bij de verhuur van kantoorruimten, maar de gemeente geeft geen toestemming om die verdiepingen om te bouwen tot woonruimten. Dat gebeurt op verschillende andere plekken wel. De gemeente vindt dat er ook voldoende ruimte en capaciteit voor economie en bedrijvigheid moet blijven.
Die leegstaande verdiepingen wil de eigenaar wel geschikt maken voor andere economische functies, maar kan dat geld alleen ophoesten door bovenop de twee hoekpanden extra verdiepingen met woningen te bouwen. In vaktermen wordt dat eufemistisch ‘optoppen’ genoemd. De twee panden worden straks samengevoegd tot één groot hoekpand, dat bovendien aanmerkelijk hoger wordt.
(Artikel gaat verder onder de foto).
© Nieuwsplein33
Door enkele fracties werden bedenkingen geuit over de ‘kwetsbaarheid’ van deze beeldbepalende kruising. Zo heeft de gemeente nog weinig concrete plannen om van de Stadsring een autoluwe, groene verbinding te maken. Daarnaast zijn er plannen om het stationsgebied verder op te krikken, en moet de weinig uitnodigende wandelroute van stationsplein naar de historische binnenstad worden opgeknapt. Amersfoort2014 vroeg in een motie om die visie-documenten voor deze plek bijeen te voegen.

Begrenzend

Beide moties zouden kunnen zorgen voor vertraging in de planontwikkeling, als ze te beperkt en te begrenzend zouden worden opgevat en uitgelegd. Dat zat niet alleen verschillende fracties dwars, maar ook wethouder Rutger Dijksterhuis (ChristenUnie) wilde dat voorkomen. Hij wees erop dat in de collegeplannen al een ‘hoogbouwtoets’ zit ingebakken. Daarin moet worden aangetoond waarom op deze plek hoger bouwen wél zou kunnen.
Ook kon Dijksterhuis toezeggen dat in de huidige procedure tijd en ruimte zit om een samenvatting van de al bestaande visieplannen op te stellen. Daarmee was de kou uit de lucht en zouden de moties de huidige plannen niet vertragen. Zo konden het collegevoorstel en de moties alsnog vrijwel unaniem worden aangenomen.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.