Afspraken over reorganisatie van defensieterreinen zijn nog weinig concreet

© Gemeente Leusden
Amersfoort/Leusden - De Rijksgebouwendienst werkt aan reorganisatie en concentratie op verschillende militaire terreinen en complexen in het gebied tussen Amersfoort en Zeist, zoals de voormalige vliegbasis, de tankbanen en -werkplaats bij de Leusderheide en Kamp Zeist. De vier gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist hebben daarom met het ministerie van Defensie een overeenkomst gesloten over het gezamenlijk opstellen van een omvangrijk gebiedsplan.
Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf zijn namens het rijk aan het kijken naar ‘concentreren, verduurzamen en vernieuwen’, en willen dat niet met elke gemeente apart doen. Aan dat project werken ook de provincie Utrecht, het Waterschap Vallei en Veluwe en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden mee. De ondertekening van de ‘Alliantieverklaring’ vond afgelopen vrijdag plaats in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Volgens de Leusder Krant zijn de kabinetsplannen met de defensieterreinen nog weinig concreet.

Afstoten en verduurzamen

Het doel van de kabinetsplannen is het concentreren van de Defensietaken in een aantal kerngebieden in Nederland en het vernieuwen, afstoten en verduurzamen van Defensie vastgoed. Dit is een puzzel die door het hele land gelegd wordt. Onlangs werden plannen gepresenteerd voor een nieuw groot militair terrein in de Flevopolder, tegenover Harderwijk. Daarnaast zijn de afzonderlijke kazernes, zoals in Soesterberg ook met hun eigen ontwikkeling bezig.
In de plannen wordt onder meer melding gemaakt van een nieuw tracé van een hoogwaardig openbaar-vervoerverbinding (HOV) tussen Amersfoort en Utrecht Science Park. Het is echter nog niet duidelijk in hoeverre de geschetste ontwikkelingen op en rond de defensieterreinen randvoorwaardelijk zijn om die de (tram)lijn rendabel te maken.
Daarnaast is al eerder de oostelijke berm van de A28 genoemd als mogelijke locatie voor de plaatsing van windmolens. Verder wijst de deelname van hoogheemraadschap en waterschap er op dat aanpak van bodemvervuiling en grondwaterbescherming op het wensenlijstje van regionale overheden staat.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.