Tekort aan opvangplekken voor asielzoekers opgelost in Amersfoort

© RTV Utrecht
Amersfoort - Het provinciebestuur Utrecht is tevreden over de manier waarop Amersfoort eind vorig jaar het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers heeft opgelost. Met een eenmalige actie werd in het najaar niet alleen de achterstand weggewerkt, maar kon Amersfoort voor dit jaar meteen een voorsprong nemen.
Vorig jaar besloot het college van burgemeester en wethouders de achterstand in de toewijzing van woningen voor toegelaten asielzoekers weg te werken door een paar weken vrijkomende huurwoningen alleen toe te wijzen aan deze zogeheten statushouders. Amersfoort had toen een achterstand van 53 personen, en een halfjaarlijkse taakstelling van 121.
De inhaalslag leidde tot de nodige kritiek. Het resultaat was wel dat binnen een paar weken 45 vrijgekomen woningen extra werden toegewezen waardoor 145 volwassenen en kinderen uit overvolle asielzoekerscentra een plek kregen in een reguliere woning.

Ter Apel overvol

Omdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) er niet in slaagt aanvragen van nieuwkomers binnen enkele maanden te sorteren op ‘kansrijk’ of ‘terugsturen’, raakte het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. Daarnaast zijn verschillende gemeentebesturen terughoudend met hun landelijke taakstelling. Daardoor raakt ook de opvang in de asielzoekerscentra her en der in Nederland verstopt.
Inmiddels heeft staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) plannen gepresenteerd voor een zogeheten spreidingswet waarmee hij gemeenten kan dwingen tot het toewijzen van meer huurwoningen aan vluchtelingen. Daar wordt door verschillende gemeenten en politieke partijen tegen geprotesteerd.
Amersfoort heeft eind vorig jaar enkele tientallen mensen extra gehuisvest, na een herverdeling tussen gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug. Omdat enkele regiogemeenten niet in staat of bereid waren extra huurwoningen voor asielzoekers te reserveren, kreeg Amersfoort dat deels op het bordje.

Complimenten

‘Wij constateren dat uw gemeente de taakstelling in ruime mate heeft gerealiseerd. Door uw grote inspanningen heeft u daarnaast de eerder opgelopen achterstand ingelopen en een voorsprong opgebouwd. Hiermee wil ik, ook namens het college van Gedeputeerde Staten, mijn complimenten uitspreken’, schrijft gedeputeerde Van Muilekom.
Uit de brief van de provincie Utrecht (die het interbestuurlijk toezicht over de huisvesting van de statushouders uitvoert) blijkt dat Amersfoort door de Rijksoverheid inmiddels is afgeschaald naar de allerlaagste schaal op de risico-ranglijst. Dat betekent dat Amersfoort niet of nog niet door Van der Burg tot extra opvang ‘gedwongen’ kan worden.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.