CDA speelt onverwachts een sleutelrol bij de vraag of winkels vaker open mogen

© Pixabay
Amersfoort - De Amersfoortse centrumlinkse coalitie bleek dinsdagavond verdeeld te zijn over de vraag of winkels vaker open mogen. Met name binnen de CDA-fractie is flinke twijfel. Het gemeentebestuur houdt daarom het huidige verbod in stand, uitzonderingsgevallen daargelaten. Dit terwijl een meerderheid van de gemeenteraad verruiming wel ziet zitten.
In januari tekende die raadsmeerderheid zich al af. Niet alleen twee grote coalitiefracties (D66 en CDA) maar ook vrijwel alle oppositiepartijen waren voor. Tot veler verrassing kwam het college van burgemeester en wethouders vorige week met slechts een zeer geringe aanpassing, tegen de wens van veel winkeliers en fracties. Datzelfde stadsbestuur zei vorige maand nog dat openstelling moet worden overgelaten aan de winkeliers.
Dinsdagavond hielden alle fracties vast aan hun eerdere standpunt maar moest CDA-raadslid Alex Engbers terugkomen op zijn vorige maand uitgesproken steun. Hij zei nu dat zijn vijfpersoonsfractie verdeeld zal stemmen, maar maakte niet duidelijk hoeveel CDA’ers vasthouden aan het verbod.

'Achterkamertjespolitiek'

Daarmee kregen de coalitiefracties en wethouder Willem-Jan Stegeman (D66) van DENK-fractieleider Tahsin Bülbül het verwijt van ‘achterkamertjespolitiek’. Hij verweet hen dat ze op het stadhuis proberen hun onderlinge verdeeldheid te maskeren. Dat ze het CDA onder druk hebben gezet en dat ze nu de meerderheid van de raad passeren. Uiteraard werd dat door Stegeman en enkele coalitiefracties tegengesproken.
De brief die Bülbül daarover aan het college en de fractievoorzitters had gestuurd, is door het gemeentehuis bij de publicatie van de commissieagenda niet openbaar gemaakt. Het DENK-raadslid merkte daarom op dat kennelijk geprobeerd wordt de onderlinge meningsverschillen binnenskamers te houden. Bülbül toonde zich daarover na afloop van de vergadering bijzonder ontstemd.

Verbaasde raadsleden

CDA-raadslid Engbers probeerde hem en andere verbaasde raadsleden uit te leggen dat hij vorige maand tijdens in de eerdere meningpeiling ‘namens zichzelf’ sprak, en niet ‘namens de fractie’. Volgens hem betrof het vorige maand ‘een peiling’ en geen ‘stemming’.
Coalitiepartij D66 en de VVD hebben nu een amendement ingediend om met steun van Amersfoort2014 en vier kleine fracties de laatste vier ‘christelijke feestdagen’ buiten een winkelverbod te houden. Eén CDA’er kan dat amendement in de raadsvergadering op 9 mei aan een raadsmeerderheid helpen.
Daarentegen proberen coalitiepartijen GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie met steun van de SP de huidige situatie in stand te houden, maar hebben daarbij minstens de steun nodig van een unaniem CDA.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.