Proef met een kleiner terras en meer groen op de Hof

Schetsontwerp van de herinrichting van de Hof.
Schetsontwerp van de herinrichting van de Hof. © Gemeente Amersfoort
Amersfoort - Over het herinrichten van de Hof wordt al sinds 2019 gesproken maar of het definitief doorgaat, is nog steeds niet zeker. Er zijn plannen voor een nieuwe fontein, meer bomen en een nieuw soort bestrating. Maar de restaurants en cafés voelen niets voor minder terrasruimte en de gemeente heeft voor permanente inrichting nog geen geld.
Daarom wil de gemeente een tijdelijke herinrichting van minstens een jaar met tijdelijke groenelementen, bijvoorbeeld plantenbakken. Daarover wordt in gesprek gegaan met de lokale horecaondernemers. Die houden zondagmiddag 2 april het jaarlijkse terras-openingsfeest.
Begin vorig jaar besloot de Amersfoortse coalitie om onderdelen uit de Visie Stadshart, die gaat over het creëren van meer aantrekkelijke plekken in de stad, op een andere manier uit te voeren. Er is toen extra geld uitgetrokken om sommige plannen overeind te houden, zoals de opknapbeurt van de Varkensmarkt, de Hof/Groenmarkt en het Neptunusplein.

Markt inkrimpen

Het college van burgemeester en wethouders meldt nu dat de wens voor ‘een gebruiksvriendelijk en open plein voor iedereen’ botst met de ruimteclaims van de horeca. Die willen méér in plaats van minder ruimte. Bovendien moet de markt inkrimpen als er een grote fontein komt te staan, of als er midden op het plein bomen worden geplant.
‘We gaan het gesprek voeren met markt en horeca over een toekomstbestendige Hof waarbij het voorlopige ontwerp als vertrekpunt geldt. Wat is er dan nodig om een levensvatbare markt en horeca te hebben? Bomen wellicht toch voor de gevels? Met tijdelijk groen kan het ruimtegebruik worden heringedeeld’, vindt het college.

Gezaagde keitjes

Daarnaast wordt er gekeken naar de bestrating en wordt mogelijk proefverharding van gezaagde keitjes aangelegd. De kosten voor de proef van minstens een jaar worden geschat op bijna een half miljoen euro. Maar geld om er daarna iets permanents van te maken is er nog niet. In dat geval kan hooguit de proefopstelling definitief blijven bestaan.
Voor horecaondernemers heeft de gemeente ook nog een waarschuwing in petto: de gemeente werkt momenteel aan volledige herziening van het vergunningenstelsel. Daarbij wordt gewerkt aan het omzetten van (eerder verleende) permanente vergunningen naar tijdelijke vergunningen.
Juristen zoeken momenteel uit hóe dat moet. De terrasvergunningen zijn onlosmakelijk verbonden aan de herinrichting van het plein, wordt gezegd. Het is de bedoeling de testperiode en de definitieve inrichting uit te voeren voordat de nieuwe terrasvergunningen voor bepaalde tijd ingaan.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.