Ook in de Amersfoortse politiek dreunt de provinciale verkiezingsuitslag na

De installatie van de wethouders in Amersfoort in juli 2022.
De installatie van de wethouders in Amersfoort in juli 2022. © Kees Hoogendijk
Amersfoort - Een reden om nog meer oppositie te voeren, of juist een aanmoediging om het coalitieakkoord te blijven uitvoeren. Fractievoorzitters in de Amersfoortse politiek reageren verschillend op de provinciale verkiezingsuitslag in een uitgebreide analyse die te lezen is bij De Stadsbron. Bijna allemaal benadrukken ze vooral dat er een heel duidelijk signaal af is gegeven door de kiezer.
Wanneer de verkiezingsuitslag van 2022 (gemeenteraadsverkiezingen) vergeleken wordt met de uitslag van de provinciale verkiezingen dan valt op te maken dat de Amersfoortse coalitiepartijen verliezen. De coalitie heeft in 2022 54,9% van de stemmen gekregen. Een doorvertaling van de uitslag in de provincie zou neerkomen op 46,4% nu, een verlies van 8,5%.
De Stadsbron vroeg de fractievoorzitters hoe zij dit verklaren en of het consequenties heeft voor het te voeren beleid. De coalitiepartijen geven aan nog steeds achter het coalitieakkoord te staan en wijzen er op dat het verschillende soorten verkiezingen zijn, die niet vergelijkbaar zijn.
Oppositiepartijen zien het wel als een signaal. Zo zegt VVD-fractievoorzitter Maarten Flikkema: “De stem op BBB is ook een duidelijke stem tegen de bemoeienis van de overheid die duurzaamheidsregels stelt waar inwoners zich niet in herkennen. Als we dat naar Amersfoort vertalen: geen windturbines en als een inwoner een (elektrische) auto wil gebruiken moet dat gefaciliteerd worden."

Beter uitleggen

Binnen de coalitie wordt de uitslag juist ervaren als een aanmoediging om door te gaan met het gevoerde beleid. Hoewel D66-fractievoorzitter Marjolein Perdok daaraan toevoegt: “Misschien mogen we wel iets harder ons best doen om uit te leggen waarom we bepaalde keuzes maken”. Iets dat ook GroenLinks zich aantrekt. In het stikstofdebat had, volgens fractievoorzitter Bram Leeuwenkamp, beter uitgelegd moeten worden waarom er bepaalde keuzen nodig zijn en niet de nadruk leggen op deadlines.
Het CDA spreekt zich het meest nadrukkelijk uit. Fractievoorzitter Jan de van de Schueren: “Een grote groep mensen heeft zich niet herkend in het beleid van het huidige kabinet. Niet voor niets heeft de BBB in alle provincies de meerderheid behaald. Dat betekent dat de overheid vooral moet stoppen met steeds weer nieuw beleid te ontwikkelen. Er moet richting de burgers, maar zeker ook vanuit Den Haag richting provincies en gemeenten gewoon geleverd worden."
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.