Sneller meer tijdelijke woningen met wat minder participatie

Voorbeeld van flexwoningen.
Voorbeeld van flexwoningen. © daiwahousemodular.eu
Amersfoort - In de strijd tegen de woningnood wil Amersfoort zo snel mogelijk tijdelijke woningen realiseren. Maar daarbij lopen de plannenmakers aan tegen procedures die eigenlijk alleen bestemd zijn voor bouwvergunningen voor permanente woningen. Het gemeentebestuur wil daarom van de gemeenteraadsfracties weten hoe soepeltjes er mag worden omgegaan met regeltjes en procedures bij het verlenen van vergunningen. Want vaak is eigenlijk bij voorbaat al duidelijk dat het om ‘tijdelijke uitzonderingen’ gaat.
Amersfoort kent al verschillende vormen en soorten tijdelijke woonruimten, zoals in containerwoningen of in verbouwde leegstaande kantoorgebouwen. Uit een ambtelijke notitie blijkt dat er de afgelopen jaren al zo’n 1200 woonruimten aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. Als voorbeelden worden de opvang van groepen zoals Oekraïners, en dak- en thuislozen genoemd. Ook zijn er woonprojecten waar verschillende groepen samenwonen zoals in De Liendert, De Pionier en het Plot, met een juridische bestaansduur van vijf tot tien jaar.
Voor de bouw van permanente woningen is alleen goedkeuring van de gemeenteraad nodig als het bestemmingsplan ervoor gewijzigd moet worden, of als het de gemeente geld kost. Maar als de gemeenteraad in het verleden al heeft beslist dat er gebouwd en gewoond mag worden (zoals in Vathorst Bovenduist), mogen de wethouders aangevraagde vergunningen zelf afhandelen. Bovendien kennen bestemmingsplannen uitzonderingen voor ‘tijdelijke’ afwijkingen, waarvoor ook voor veel zaken geen toestemming van de gemeenteraad nodig is.

Obstakel

Grootste obstakel voor de gemeenteraad lijkt de vraag te zijn of voor tijdelijke projecten het volledige participatieproces doorlopen moet worden. Voor participatie en inspraak over een aanpassing van het bestemmingsplan heeft Amersfoort een uitgebreid stappenplan. Dat komt op gang als op het stadhuis de plannen zodanig ver zijn voorbereid dat aan omwonenden daadwerkelijk iets concreets te presenteren valt.
Nadeel van die soms maandenlange voorbereidingen is vaak dat de eerste richtinggevende besluiten al door het college van burgemeester en wethouders zijn genomen. Buurtbewoners en de gemeenteraad kunnen dan soms het gevoel krijgen dat ze voor voldongen feiten worden geplaatst. Het doorlopen van dat participatietraject neemt in Amersfoort soms meerdere jaren in beslag.
Toen vorig jaar bleek dat de bouw van een kantorencomplex aan de Nijkerkerstraat bij verkeersplein Hoevelaken voorlopig niet doorgaat, kwam de gemeente met een plan om er enkele tientallen tijdelijke woningen neer te zetten. Ook in Bovenduist is een plan gepresenteerd om voor speciale groepen een aantal tijdelijke houten woningen neer te zetten.

Voorwaarde

De Rijksoverheid stimuleert en subsidieert gemeenten die zulke containerwoningen plaatsen. Den Haag betaalt een deel van de kosten. Gemeenten moeten dan wel garanderen dat de containerwoningen na de toegestane maximumperiode van tien jaar op de ene plek nog een andere, nieuwe plek krijgen. Op die manier kunnen ze nog eens tien jaar gebruikt worden.
Het Rijk stelt wel als voorwaarde dat de nieuwe panden binnen zeer korte termijn worden geplaatst. Daardoor komt het gemeentelijke inspraak- en participatieproces in de knel: het Rijk accepteert niet dat geld voor oplossingen voor woningnood ‘twee jaar of nog langer op de plank blijft liggen’.
Alle raadsfracties vinden dat Amersfoort moet doorgaan met het zoeken van panden en plekken voor tijdelijke woonruimte. Slechts een enkele fractie vindt dat altijd, in alle gevallen, eerst het volledige participatieproces moet worden gevolgd.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.