Een westelijke fietsroute in plaats van de rondweg die er nooit kwam

© Nieuwsplein33
Amersfoort - Er komen verbeteringen voor fietsers, wandelaars en hulpdiensten aan de zuidwestkant van Amersfoort. Het huidige stadsbestuur zette eerder een streep door het veelbesproken plan voor een westelijke rondweg maar ondertussen wordt er wel nagedacht over een alternatief plan gericht op fietsers. Een onderdeel daarvan is een fietstunnel onder de spoorwegovergang bij de Barchman Wuytierslaan waar ook hulpdiensten gebruik van kunnen maken.
De westelijke fietsroute wordt een tracé in drie delen: Noord (langs de BW-laan tot aan de dierentuin, Midden (onderdoorgang spoorlijn) en Zuid (Daam Fokkemalaan tot aan de Stichtse Rotonde). Niet alles daarover is al duidelijk. Eerder werd wel al afgesproken dat er fietstunneltjes komen bij de Stichtse Rotonde. Daarom hoeft het bestemmingsplan niet gewijzigd te worden en kan dat laatste deel al versneld worden uitgevoerd.
Ook was al duidelijk dat de coalitie van D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren een fietstunnel wilden onder de spoorovergang. Nu blijkt dat die zodanig breed wordt dat die door voertuigen van de hulpdiensten (o.a. brandweer) gebruikt kan worden. Het college van burgemeester en wethouders wijst de gemeenteraad er wel op dat voorstanders van een auto-oplossing zich in deze inspraakronde ook nu opnieuw kunnen roeren.

Eerst in gesprek

Over andere plannen op het tracé wil het gemeentehuis eerst ‘met bewoners, stakeholders en andere partijen’ in gesprek. Wie die stakeholders en andere partijen zijn, wordt niet vermeld. Daarna worden de plannen eventueel opnieuw aanpast, en wordt het resultaat vervolgens aan de raadscommissies voorgelegd. Door nog niet met een volledig uitgewerkt plan voor het hele traject te komen, geeft het gemeentebestuur aan open te staan voor suggesties en verbetervoorstellen.
Het fietsplan voorziet verder onder meer in de aanleg van fietspaden met een breedte van vier meter. Op sommige plekken zal het bestemmingsplan daarop moeten worden aangepast. De kosten van het geheel worden geschat op minstens 15 - 25 miljoen euro, waarvoor nog geen geld in de begroting is opgenomen. “Dit zal nog gevonden moeten worden voordat we kunnen starten met dit project”, zo wordt vermeld.

Onzekerheid over financiering

Over de financiering bestaat dus nog enige onzekerheid. Zo heeft de Rijksoverheid in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) weliswaar 16 miljoen euro subsidie toegezegd, maar dan moet Amersfoort er zélf ook geld voor uittrekken. Dat geld is er nog niet. Bovendien leidt het afblazen van de vorige auto-ontsluiting tot een aantal financiële tegenvallers. Die ‘afrondingskosten’ worden momenteel geschat op zeven tot negen miljoen euro, terwijl in het weerstandsvermogen zeven miljoen als risico is opgenomen.
Bovendien blijkt er een schadeclaim in de lucht te hangen, waarvan de hoogte volgens het college nog niet bekend is. Mogelijk gaat het om een claim van één van de nutsbedrijven (gas, elektra, water, telefonie etc) voor het verleggen van kabels en leidingen. Nu het oorspronkelijke plan niet doorgaat en er dus ook niet langer financiële dekking voor is, is het de vraag of al die werkzaamheden overbodig waren. Of dat die sowieso al uitgevoerd hadden moeten worden.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.