Passen en meten op een plantsoen om woningen te realiseren

© Edwin de Gardeijn
Amersfoort - Amersfoort wil niet al te hoog bouwen en het groen buiten de stad groen laten. Gevolg is dat nieuwbouw binnen de stad moet worden ingetekend. Daarbij moeten soms criteria en grenzen worden opgerekt. Als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan, is daarbij een veelgehoord argument. Zoals in Hooglanderveen waar een plantsoen onderwerp is van discussie.
De bouwopgave zorgt vaker voor uitdagingen en het doorbreken van principes. Zo is bijvoorbeeld recentelijk door de gemeenteraad bij een bouwplan opnieuw de richtlijn voor hoogbouw (maximaal twintig meter) losgelaten. Nu door de stikstofcrisis en stijgende hypoteekrente een vertraging in nieuwbouwplannen dreigt, is het bovendien van belang ook relatief kleine plannen door te zetten. Ook als dat leidt tot ‘volbouwen’ en ‘verstening’, zoals nu ook blijkt bij een bouwproject op een terreintje achter de Heideweg in Hooglanderveen.
Bouwbedrijf Schoonderbeek heeft drie jaar geleden het voormalige zalencentrum Houtrust aan de Heideweg aangekocht, met de bedoeling op het erachter gelegen parkeerterrein woningen te bouwen. Stedenbouwkundig worden dat rijtjeswoningen van maximaal twee bouwlagen plus een bovenkap. Het is een wijk met laagbouw waar je kennelijk geen hoge flat kunt neerzetten. Het volledig versteende parkeerterrein ligt ingesloten tussen de Heideweg en de spoorlijn Amersfoort - Zwolle, achter het zalencentrum en vijf naastgelegen panden.

Opproppen en indikken

Rekenkundig qua oppervlakte zouden daar hooguit een stuk of tien, vijftien rijtjeswoningen kunnen staan. Aangrenzend aan dat parkeerterrein ligt een gemeentelijk plantsoen van ongeveer de helft van die grootte en dat wil Schoonderbeek van de gemeente kopen. Daardoor kan er een afgesloten hofje van een stuk of 25 woningen ontstaan dat alleen via één inrit toegankelijk is.
Met een beetje opproppen en indikken passen er misschien wel 35 woningen in. Als gevolg van eerdere protesten van buurtbewoners worden de nieuwe woningen verder van de huidige panden gesitueerd. Daardoor komt de nieuwbouw met de voorkant naar de spoorlijn te liggen. Het gevolg is wel dat de nieuwe panden binnen de brandveiligheidscontour van de spoorbaan (30 meter) komen te liggen, waardoor er aparte procedures bij de Veiligheidsregio Utrecht nodig zullen zijn.

Toestemming

Die toestemming is er nog niet. Bovendien wil een aantal bewoners van de Heideweg het plantsoentje zelf kopen om te voorkomen dat de gemeente het verkoopt aan het bouwbedrijf. Buurtbewoners zeggen dat de gemeente in het verleden heeft toegezegd dat het terreintje een groenbestemming zou houden, maar het stadsbestuur zegt nu in een raadsvoorstel daar niets van te weten.
De gemeente houdt de mogelijkheid open dat slechts een deel van het plantsoen bebouwd wordt, zodat een ander deel gebruikt kan worden voor de aanleg van een voetpad tussen de Heideweg en het nieuwe hofje.
Het blijft een kwestie van passen en meten. Het college van burgemeester en wethouders heeft nog geen besluit genomen over de verkoop van het plantsoentje aan het bouwbedrijf. In een raadsvoorstel staat wel ‘dat het niet ondenkbaar is dat (een deel van) het groene weitje de bestemming woningbouw krijgt. Er is immers in heel Amersfoort een tekort aan woningen’.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.