De binnenstad uitstootvrij bevoorraden? Veel winkeliers zijn nog niet zover

Bevoorrading van horeca op de Hof.
Bevoorrading van horeca op de Hof. © Nieuwsplein33
Amersfoort - De gemeente heeft alle winkeliers, bedrijven en ondernemers in de binnenstad uitgenodigd voor een conferentie over hun bereikbaarheid en bevoorrading met milieuvriendelijke auto’s. Die conferentie wordt gehouden op 3 april en is onderdeel van een opgestarte stadsbrede voorlichting. "Amersfoort wil hierin voorop lopen", aldus de verantwoordelijk wethouder.
Vijf jaar geleden heeft de gemeente Amersfoort het onderdeel Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) van het klimaatakkoord ondertekend. Daarbij heeft het stadsbestuur zich eraan verbonden dat in 2025 het kernwinkelgebied uitstootvrij bevoorraad gaat worden. Dat is al over anderhalf jaar, maar de afgelopen drie jaar heeft haast geen winkelier iets concreets ondernomen.
De gemeente kan dat uitstootvrije bevoorraden wel wíllen en kan - net als enkele andere grote steden - wel een of ander verbod instellen. Uiteindelijk zullen de winkeliers en ondernemers met hun leveranciers, hoofdkantoren en magazijnen afspraken moeten maken over het soort vrachtwagens waarmee ze bevoorraad zullen worden.

Overslagstation

In het land laten verschillende praktijkvoorbeelden zien hoe zulke afspraken soms wel of niet werken. Zo zijn er diverse steden die op een industrieterrein aan de rand van de stad een soort overslagstation of hub hebben ingericht, waar de lading van grote vrachtwagens kan worden overgeladen in kleinere bestelbusjes en zelfs elektrische afleverkarretjes. Zulke afspraken werken alleen als de plaatselijke ondernemers eraan meewerken.
Ook zijn er voorbeelden van enkele grote handelsmerken die vanuit hun landelijke magazijn via één grote vrachtwagen meerdere filialen bevoorraden. Zij zijn niet bereid dat te doen met meerdere kleine busjes en met meerdere chauffeurs.
De gemeente wil bovendien de binnenstad autoluw maken. Of een en ander ook gaat leiden tot herinrichting van het openbare gebied, daarover heeft het college van burgemeester en wethouders nog geen besluiten genomen. Wel is een raadscommissie dinsdagavond bijgepraat over de de voortgang van het project.
In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2025 minimaal dertig steden zijn waar een zero-emissiezone voor stadslogistiek is ingevoerd. "Amersfoort wil hierin voorop lopen", zei mobiliteitswethouder Tyas Bijlholt (D66) dinsdagavond. Het is een belangrijke stap op weg naar volledig uitstootvrij wegverkeer in 2050.
Het invoeren van deze zero-emissiezones scheelt in 2030 ongeveer één megaton CO2 per jaar. Dat is vergelijkbaar met de totale jaarlijkse uitstoot door aardgasgebruik van alle huishoudens in Den Haag en Rotterdam samen.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.