Amersfoort wil steun van Syntus voor buurtbus in Soesterkwartier

© Nieuwsplein33
Amersfoort - De gemeente Amersfoort vindt dat busmaatschappij Syntus meer busvervoer moet inzetten op de verbindingen naar Utrecht Science Park en op de lijn naar Berg-Zuid/Rusthof. Ook wordt de busmaatschappij gevraagd om dit jaar al mee te werken aan de opstart van een buurtbus in het Soesterkwartier, en het voorbereiden van gratis busvervoer voor minima. 
Syntus bereidt momenteel het vervoersplan 2024 voor dat eind dit jaar ingaat, en heeft de regiogemeenten om input gevraagd. Daarnaast is de provincie Utrecht al bezig met de voorbereiding van een nieuwe vergunningverlenging vanaf 2026. Later dit jaar komt er ook nog een inspraakmogelijkheid voor OV-reizigers en het publiek.

Buurtbus met vrijwilligers

Tijdens de coronacrisis viel het busvervoer overal in Nederland grotendeels stil. Momenteel ligt dat weer op zo’n 75 procent van het ‘normale’ niveau. Maar door een gebrek aan voldoende gediplomeerde chauffeurs heeft Syntus dit jaar verschillende buslijnen moeten ‘afschalen’. Dat houdt in dat ze minder vaak rijden, of helemaal zijn komen te vervallen.
Mede als gevolg daarvan wordt in het Soesterkwartier nu gewerkt aan de invoering van een buurtbus met buurtvrijwilligers als chauffeur. De gemeente verwacht dat de bus al dit jaar van start kan gaan. Of het een volledige zevendaagse dienstregeling wordt, en tussen welke uren de bus gaat rijden, moet nog worden vastgesteld. Syntus is nauw betrokken bij de opzet van het project.

Nieuwe vervoerslijn voor Utrecht en Leusden

Er staat meer op het Amersfoortse wensenlijstje voor Syntus. Zo vraagt de gemeente aan Syntus om de huidige bus naar Utrecht Science Park vaker te laten rijden. De laatste tijd is merkbaar dat de bus naar Utrecht-Oost weer ‘volloopt’. Dat kan opgevangen worden door vaker en meer gewone bussen te laten rijden, of er een nieuwe snelbus van te maken, bijvoorbeeld via Hoefkwartier of Hogekwartier. 
Leusden vroeg onlangs het provinciebestuur om te onderzoeken of de aanleg van een sneltram van Amersfoort naar Utrecht mogelijk is. In combinatie met beter busvervoer uit Achterveld en Leusden-Zuid zou de provinciehoofdstad voor Leusden beter bereikbaar worden. In het wensenlijstje voor Syntus voor komend jaar wordt niet gepleit voor meer busvervoer met de omliggende gemeenten.
Tot slot vraagt Amersfoort Syntus ook om een oplossing voor buslijn 19 tussen Centraal Station via Berg-Zuid en Royalhaskonig/DHV naar Leusden. Laatstgenoemde betaalt al enkele jaren mee aan de gemeentelijke bijdrage voor - de openbare - buslijn 19, maar heeft sinds enkele jaren ook  een eigen besloten en snellere bus vanaf het station. Die gaat rechtstreeks naar hun kantoor. Als buslijn 19 zou moeten inkrimpen naar een uursdienst, zou dat gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van Berg-Zuid, Rusthof en de zuidoosthoek.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.