Leusden tekent Woondeal: 1.450 nieuwe woningen voor 2030

© Pixabay
Leusden - De gemeente Leusden staat tot eind 2030 aan de lat voor de bouw van zo’n 1.450 woningen. Die afspraak is vastgelegd in de regionale Woondeal meldt de Leusder Krant. Met die woondeals willen het Rijk, de provincies, gemeenten en corporaties landelijk de woningnood te lijf.
De regio Amersfoort heeft zich in de woondeal in totaal verplicht tot de bouw van zo’n 27.000 woningen, de komende 7, 8 jaar. Het gaat daarbij voor een belangrijk deel om de optelsom van plannen die gemeenten toch al op de plank hadden liggen. Voor Leusden gaat het daarbij vooral om de gebieden Tabaksteeg-Zuid en twee locaties aan de noordkant van het dorp Achterveld.
In de Woondeal waar Leusden ook deel van uitmaakt, hebben negen gemeenten (naast Leusden ook Amersfoort, Woudenberg, Soest, Baarn, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg en het Gelderse Nijkerk en Barneveld), de provincie Utrecht en vijf regionale wooncorporaties (waaronder Omthuis, de vroegere WSL) voor de opgave getekend.
Voordeel van de samenwerking kan zijn dat het Rijk extra geld wil inzetten om de ambities te verwezenlijken. Daar staat tegenover dat ‘Den Haag’ ook meer grip wil krijgen op de ontwikkelingen en voorwaarden aan de samenwerking verbindt.

Wetgeving

Zo valt de openbaarmaking van de regionale Woondeal praktisch samen met de presentatie van de eerste versie van wetgeving waar minister De Jonge (van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) mee doende is. Het kabinet wil meer regie op de woningbouw, die lange tijd aan de vrije krachten van de markt werd overgelaten. Dat heeft ertoe geleid dat er de komende jaren een tekort is van naar schatting zo’n 900.000 woningen, waarbij vooral starters en mensen met een smalle beurs moeite hebben een geschikte woning te vinden.
Op dit moment zijn naar schatting zo’n 300.000 huishoudens op zoek naar een betaalbare woning. De verwachting is dat daar de komende jaren nog eens 600.000 huishoudens bijkomen. Door overal in het land ‘woondeals’ te sluiten hoopt de regering dat probleem krachtdadig aan te pakken.

Consultatieronde

De wetgeving van De Jonge, die na de presentatie afgelopen donderdag een consultatieronde ingaat, moet in 2024 of uiterlijk 2025 van kracht worden. Als de regels blijven zoals de minister ze nu heeft voorgesteld, kan dat ook gevolgen hebben voor gemeenten zoals Leusden.
Zo wil de minister dat tweederde van de nieuwe woningen in de categorie ‘betaalbaar’ valt. Dat is aan de ene kant sociale woningbouw (met name de verantwoordelijkheid van woningbouwcorporaties) en aan de andere kant woningen met een huurprijs tot 1.000,= à 1.100, = euro per maand of een koopprijs niet hoger dan 355.000,= euro. Leusden hanteert in de eigen ‘Woonvisie’, die al enige tijd van kracht is, het uitgangspunt dat minimaal 40% van de nieuwe woningen in die categorie valt. Daar zit dus een fors verschil in.

Inhaalslag

De minister wil wel de mogelijkheid bieden om lokaal maatwerk te leveren. Zo kunnen grote steden met relatief veel sociale woningbouw meer mogelijkheden krijgen om juist duurdere woningen te bouwen. Voor gemeenten met relatief weinig sociale woningbouw geldt het omgekeerde. Daar dient een inhaalslag te worden gemaakt.
De gevolgen voor Leusden zullen in dat opzicht beperkt blijven, is de verwachting. Volgens wethouder Kiel zit Leusden op het gebied van sociale woningbouw iets onder de norm van 33%. Volgens Kiel is dat percentage lokaal iets lager dan 30%. Dat zal waarschijnlijk niet betekenen dat Leusden een inhaalslag moet maken. Maar een afwijking de andere kant op, zit er ook niet in, zo lijkt het.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.