Wmo-klagers in Leusden wordt gevraagd om hun bezwaar even te parkeren

© Pixabay
Leusden - De gemeente Leusden probeert met een noodgreep te voorkomen dat verschillende diensten bezwijken onder bezwaarschriften tegen de afwijzing van aanvragen voor huishoudelijke hulp, meldt de Leusder Krant. Even wachten met het bezwaar, luidt de oproep.
Het college wil dat bezwaarmakers hun zaak voorlopig opschorten, in afwachting van de definitieve uitkomst van gerechtelijke (beroeps)procedures. Dat ontlast het gemeentelijke apparaat en aanverwante instellingen van tijdrovende procedures.
Voor de bezwaarmakers heeft het besluit ook positieve gevolgen, zegt de gemeente. Zij besparen zich de gang door de juridische procedure. Ook verwerven zij daarmee het recht om bij een bindende uitspraak van een (hogere) rechter in hun voordeel, met terugwerkende kracht de standaard maandvergoeding te ontvangen. Overigens behouden bezwaarmakers het recht om ‘nee’ te zeggen tegen het verzoek van de gemeente en tóch een bezwaarprocedure te starten.
Vorige week werd de gemeente in een dergelijke zaak door de rechter nog in het ongelijk gesteld. De gemeente legt zich bij die uitspraak echter niet neer en gaat er tegen in hoger beroep.
De kwestie draait om een aanpassing in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarin werd in 2019 een abonnementstarief ingevoerd dat voor iedere aanvrager zou moeten gelden. Dat betekende dat iedereen die succesvol een beroep op ondersteuning in de huishoudelijke hulp deed daarvoor 19 euro per maand zou moeten betalen. Gemeenten draaien op voor de rest van de kosten.
Leusden vindt het het niet eerlijk is dat mensen die redelijkerwijs een eigen bijdrage kunnen betalen, daarvan nu zijn vrijgesteld. Voor 2019 gold het zogeheten ‘draagkrachtbeginsel’. Daarmee werd bepaald hoeveel een cliënt zelf moet bijdragen in de kosten voor huishoudelijke hulp. Die past Leusden nog steeds toe. De gemeente hoopt in hoger beroep bij de rechter steun te vinden voor die visie.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.