Amersfoort2014 noemt afzien van hoger beroep tegen Vahstal-vonnis ‘een verstandig besluit’

Hans Vahstal
Hans Vahstal © Amersfoort Gezien / Rob Lampe
Amersfoort - De gemeente Amersfoort gaat niet in hoger beroep tegen het afwijzende rechtbankvonnis om een ingeroepen bindend advies met projectontwikkelaar Vahstal alsnog te vernietigen.  
Dat de gemeente vorig jaar ging procederen, gebeurde mede op advies van de advocaten van de gemeente. Die zeiden dat er zeker kans van slagen was op ontbinding, maar volgens de rechtbank had Amersfoort onvoldoende zwaarwegende argumenten om van het bindend advies af te komen. 
De gemeente zegt desgevraagd dat burgemeester en wethouders geen toelichting zullen geven op hun overwegingen om tegen die gerechtelijke beslissing niet in beroep te gaan. Daardoor is onduidelijk of het college van B&W tegen het advies van hun eigen advocaten of de raadscommissie ingaan, of dat de wethouders die adviezen juist opvolgen. 

Niet nagekomen afspraken

De schadekwestie van projectontwikkelaar Vahstal loopt al tientallen jaren. Beide partijen sloten destijds een deal zodat Vahstal woningen in de Keistad kon gaan bouwen, maar de gemeente kwam die afspraken niet helemaal na. Sindsdien heeft Amersfoort hem wel vervangende bouwmogelijkheden aangeboden, maar die werden afgewezen.  
Naar verluidt wil Vahstal enkele honderden luxe koopwoningen bouwen. De rechtbank in Utrecht zegt dat Amersfoort de schadevergoeding ook in contant geld mag uitbetalen, in plaats van in bouwprojecten. Onlangs kwam ter sprake dat Vahstal 48 miljoen euro eist, terwijl de gemeente denkt aan hooguit enkele miljoenen. In een andere juridisch traject voeren Amersfoort en Vahstal daarover al een zogeheten schadestaatprocedure.  

Hoge proceskosten

CDA-fractievoorzitter Jan de van der Schueren zegt desgevraagd dat “het college hiermee laat zien dat zij tot een einde wil komen van deze langslepende kwestie. Ik hoop van ganser harte dat de partijen zo snel als mogelijk tot een afronding kunnen komen.”
De Burger Partij Amersfoort zegt zeker te weten dat de schadevergoeding uiteindelijk gaat uitkomen op 50 miljoen euro, aldus fractievoorzitter Hans van Wegen. Hij liet weten dat de gemeente de afgelopen twintig jaar al zo’n 10 miljoen euro heeft uitgegeven aan kosten voor juridische bijstand, advocaten en andere proceskosten. Tom van Lamoen van Amersfoort voor Vrijheid spreekt in een reactie van ‘een sterke geur van machtsmisbruik’. 
Amersfoort2014 noemt het afzien van hoger beroep ‘een verstandig besluit’. Al in januari vorig jaar had die fractie grote bedenkingen bij het gaan procederen. "Nu we na deze kansloze exercitie weer een paar ton aan proceskosten verder zijn, ziet ook het college de zinloosheid in van deze actie", zo liet fractievoorzitter Menno Fousert desgevraagd in een reactie weten.  
Wat Amersfoort2014 betreft komt er nu snel een lokale parlementaire enquête om te onderzoeken hoe er op het stadhuis is gehandeld waardoor deze miljoenenclaim van Vahstal kon ontstaan. De afhandeling van het dossier-Vahstal is al die jaren vrijwel volledig in handen geweest van enkele Amersfoortse wethouders. Bij zo’n raadsenquête kunnen (oud-)medewerkers en bestuurders ook onder ede worden gehoord.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.