Leusden vindt extra toegangsweg ‘niet wenselijk’; impasse islamitisch begraven Rusthof duurt voort

© RTV Utrecht
Leusden - De gemeente Leusden heeft inderdaad aan Amersfoort aangegeven het ‘niet wenselijk’ te vinden dat er op Rusthof een extra ingang komt voor een islamitische begraafplaats.  De weigering om daaraan mee te werken, wordt verder niet gemotiveerd. Dat meldt de Leusder Krant die het plaatselijk College van B&W om een reactie had gevraagd, naar aanleiding van een recent artikel op Nieuwsplein33. 
Volgens Leusden zijn eind vorig jaar in een gesprek met wethouder Wim Vos ook geen alternatieve plekken voor een eigen inrit besproken. Het gesprek zou een initiatief zijn geweest van het college in Amersfoort, dat bezig is met een locatieonderzoek voor een Islamitische begraafplaats. De Amersfoortse moskeebesturen vragen daar al drie jaar om. 

Stille optocht

Naar aanleiding van de voortdurende impasse hebben de Amersfoortse moskeebesturen voor komende dinsdagavond een demonstratieve ‘stille’ optocht georganiseerd van het Eemplein naar het Stadhuisplein. Op het gemeentehuis wordt dan een vergadering van de raadscommissie gehouden waar deze situatie wordt besproken. 
De wet op de lijkbezorging schrijft voor dat een gemeentebestuur móet meewerken aan een verzoek van een kerkelijke organisatie voor een eigen begraafplaats. Als een gemeente dat niet doet, kunnen de provinciale Gedeputeerde Staten dat eventueel afdwingen.  
De Moskeebesturen zijn van plan een dergelijke procedure op gang te brengen. Een gemeentelijke notitie zegt erop te vertrouwen dat GS zal concluderen dat Amersfoort zich voldoende inspant om een geschikte plek te vinden. 

Eeuwigdurende grafrust

De begraafplaats Rusthof ligt op Leusdens grondgebied, maar de gemeente Amersfoort is er verantwoordelijk voor. De gemeente Amersfoort liet onlangs in een notitie aan de gemeenteraad weten dat het onderzoek naar geschikte plekken wordt bemoeilijkt omdat de meeste onderzochte plekken geen gemeentelijk eigendom zijn. Daarom zou er eerst met eigenaren moeten worden gesproken over de bereidheid om grond te verkopen.  
Voorjaar 2020 - kort na het uitbreken van de corona-pandemie die de urgentie nog eens versterkte - vroeg de raadsfractie van DENK om in Amersfoort of in de directe omgeving ruimte te vinden voor een islamitische begraafplaats. De garantie van ‘eeuwigdurende grafrust’ is daarin een belangrijk element. 
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.