Islamitische begraafplaats bij Rusthof voorlopig buiten beeld

© Nieuwsplein33
Amersfoort - De gemeente Amersfoort wil een deel van begraafplaats Rusthof nog niet aanwijzen als toekomstige plek voor een islamitische begraafplaats. Een zoektocht op het stadhuis naar een andere locatie heeft in drie jaar tijd niets opgeleverd.
De kwestie sleept zich al jaren voort. De Amersfoortse moskeebesturen vroegen drie jaar geleden om een deel van Rusthof aan hen te verkopen zodat ze er een islamitische begraafplaats op kunnen inrichten. Het college van burgemeester en wethouders zegt dat het op Rusthof niet kan omdat er geen eigen ingang kan worden aangelegd. De gemeente Leusden zou dat niet wenselijk vinden.
Begraafplaats Rusthof ligt binnen de gemeentegrenzen van Leusden maar wordt geëxploiteerd door de gemeente Amersfoort. Voor die eigen inrit zou de gemeente Leusden hun bestemmingsplan moeten aanpassen.
Begraafplaats Rusthof
Begraafplaats Rusthof © RTV Utrecht
Er is de laatste jaren overal in Nederland sprake van een toenemende vraag naar islamitisch begraven met eeuwigdurend grafrecht. Veel Turkse en Marokkaanse werknemers die vorige eeuw naar Nederland kwamen, wilden nog begraven worden in hun geboorteland. Maar hun in Nederland geboren kinderen willen veelal hier begraven worden. Dat geldt ook voor moslims en vluchtelingen uit Noord-Afrikaanse en Aziatische landen.
Op begraafplaats Rusthof zijn enkele vakken beschikbaar voor islamitisch begraven. Het Samenwerkingsverband van Amersfoortse Moskeeën zegt dat die niet voldoen aan de eisen. Het heeft onder andere te maken met de voor moslims belangrijke eeuwige grafrust. En het in eigendom hebben van de grond waarbij dit en de rituelen en gebruiken gegarandeerd kunnen worden.

Andere locaties

Het samenwerkingsverband dreigt nu een eerder aangespannen beroepsprocedure tegen de gemeente alsnog door te zetten. Ze hadden dat bezwaarschrift eind 2021 ingediend omdat er maar niks gebeurde. Omdat Amersfoort begin vorig jaar bereid was tot het opstellen van een shortlist, hadden de moskeeën hun procedure een jaar opgeschort. Dat loopt eind deze maand af.
Volgens het SvAM kwam Rusthof als meest geschikte locatie uit de shortlist-studie naar voren, maar volgens de gemeente zitten er nog allerlei haken en ogen aan. Welke andere locaties nog meer door Amersfoort zijn onderzocht, wordt niet gezegd ‘omdat dat te voorbarig zou zijn.’
Mogelijke oorzaak van de onduidelijkheid kán zijn dat de wethouders en de gemeenteraad elk hun eigen voorkeur hebben. Op de dag dat de wethouders besloten tot een locatieonderzoek (20 februari 2022) nam de gemeenteraad een motie aan waarin de wethouders werd opgedragen - sámen met de moskeebesturen - met een voorstel te komen. Dat het college en een gemeenteraad elk op dezelfde dag over hetzelfde onderwerp een besluit nemen, is hoogst uitzonderlijk.

Geen gemeentegrond

In een vorige week gepubliceerde notitie aan de gemeenteraad wordt gezegd dat de meeste onderzochte locaties geen gemeentegrond zijn. Daarom moet eerst worden uitgezocht of eigenaren überhaupt tot verkoop bereid zijn. De ambtelijke werkzaamheden aan het onderzoek hebben tot nu toe ruim 52.000 euro gekost; verwacht wordt dat dat kan oplopen tot 75.000 of zelfs 100.000 euro.
Ook wordt gezegd dat er eerst nog overleg met buurgemeenten, omwonenden, belanghebbenden en nabestaanden moet worden gevoerd. Met wie er de afgelopen drie jaar al wel is gesproken, wordt uit een recente raadsinformatiebrief niet duidelijk.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.