Gemeente kan geen boetes uitdelen voor overlast door houtrook

© Pixabay
Amersfoort - De gemeente Amersfoort heeft geen mogelijkheden om op te treden tegen stankoverlast van houtkachels en open haarden. Er is geen juridische basis om er boetes voor uit te delen.
In het landelijke Bouwbesluit staat weliswaar dat je geen ‘hinderlijke luchtverontreiniging’ mag veroorzaken, maar dat begrip is juridisch voor meerdere uitleg vatbaar. Een inwoner uit het Amersfoortse Hoogland die vorig jaar een overlastmelding deed, vindt dat de gemeente handhavend tegen de veroorzaker had moeten optreden.
Omdat de gemeente dat bij gebrek aan voldoende juridische basis niet deed, heeft de klager de gemeente voor de bestuursrechter gedaagd om wél te handhaven. Dat proces diende gisteren voor de rechtbank in Utrecht.

‘Stookwijzer’

Provinciale milieuhandhavers geven sinds enige tijd bij ongunstige weersomstandigheden wel ‘waarschuwingen’ uit. Ook hebben veel gemeenten een eigen ‘stookwijzer’ opgesteld waarin inwoners wordt gevraagd bij mist en weinig wind de open haard niet te gebruiken. Eventueel zou de gemeente een verbodsbepaling in de lokale APV-verordening kunnen opnemen, maar ook dat is volgens de gemeente juridisch niet afdoende.
Het Limburgse Venray heeft als enige gemeente zo’n  lokaal APV-verbod, maar ook daar zijn nog geen boetes uitgedeeld. De gemeente Amersfoort kreeg vorig jaar 137 meldingen van overlast, en stuurde daar in veel gevallen een boa-handhaver op af. Die kan proberen te achterhalen welke bewoners de hinder veroorzaken, maar handhavers kunnen volgens de landelijke handleidingen alleen met veroorzakers ‘in gesprek gaan’. De gemeente zegt niet voldoende boa-handhavers te hebben om op elke klacht of melding iemand af te sturen.

Schadelijke stoffen

Ook is er vorig jaar door de gemeente weinig reclame voor gemaakt omdat er geen geld voor was. Wel wordt verwacht dat de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet (vermoedelijk volgend jaar) juridische mogelijkheden gaat bieden om wel handhavend tegen stankoverlast te kunnen optreden.
Houtkachels werden afgelopen najaar weer populairder door de hoge gasprijzen die volgden op de Russische aanval op Oekraïne. Dat heeft een keerzijde, want houtrook bevat onder meer benzeen, PAK’s, fijnstof en koolmonoxide. Als het waait blijven die schadelijke stoffen in minder lage concentraties hangen in de straat dan wanneer het windstil is.
Vooral mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen kunnen last krijgen als veel wordt gestookt in hun buurt terwijl het niet of nauwelijks waait. ,,Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook”, aldus het RIVM.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.