Bouw van nieuwe woningen stokt, ontwikkelaars leggen projecten stil

© Pixabay
Amersfoort - De bouw van duizenden nieuwe woningen in Amersfoort dreigt vertraging op te lopen. Door de stijgende materiaalkosten en de inflatie vallen veel bouwprojecten duurder uit dan vorig jaar nog werd becijferd. Daardoor komen projectontwikkelaars en bouwers alsnog in problemen en worden inmiddels de eerste plannen uitgesteld. Dat zal ook in andere regiogemeenten het geval zijn. Hoe lang die vertraging kan gaan duren, is nog niet duidelijk.
Ook de hypotheekrente stijgt sinds afgelopen zomer waardoor veel potentiële kopers alsnog hun financiering niet kunnen rondkrijgen. Zulke kopers haken dan op het laatste moment af, blijkt ook uit recente cijfers van de makelaars. Die ontwikkeling leidt voor veel bouwbedrijven tot toenemende risico’s met hogere kosten en onzekere inkomsten. Het is in de bouwmarkt volstrekt onduidelijk wat de gevolgen over twee of drie jaar zullen zijn.
Bovendien heeft de Europese boycot van Russische olie en gas geleid tot een versnelling van de klimaat- en duurzaamheidsplannen van het kabinet. Nieuwbouwwoningen moeten zo snel mogelijk zo energiezuinig mogelijk zijn, en er worden al plannen ontwikkeld voor woningen die niet langer op het gasnet zijn aangesloten. Ook dat maakt projecten die nu nog in voorbereiding zijn, duurder worden dan eerder de bedoeling was.

Versnelling

Daarmee bevindt de woningbouw zich momenteel in woelig vaarwater, zei de Amersfoortse wethouder Astrid Janssen (GroenLinks) dinsdagavond bij een bespreking van het meerjaren-investeringsplan en van de lokale woondeal. De stilvallende woningproductie valt samen met de megadeal die zeventien grote steden onlangs met het Rijk hebben gemaakt om het aantal woningen zo snel mogelijk fors te verhogen.
Amersfoort is een van de zogeheten NOVEX-groeisteden die tientallen miljoenen van Den Haag kan krijgen. Dat geld is niet alleen bestemd voor het verbeteren van vervoer en bereikbaarheid, alsmede voor de bouw in de regio van vele duizenden nieuwe woningen. Ook daarover is Amersfoort momenteel afspraken aan het maken met de provincie en met het Rijk.
Voor een versnelling van de woningbouwproductie kan Amersfoort 30 miljoen extra krijgen, maar moet dan wel binnen drie tot vijf jaar met de bouw beginnen. Daarvoor heeft de Amersfoortse gemeenteraad een aantal grote bouwplannen ontwikkeld en in voorbereiding, zoals ten noorden van de stad en langs de spoorlijnen en de Eemvallei.
Deze week wordt er door het college van burgemeester en wethouders een raadsinformatiebrief gepubliceerd over de achterblijvende planontwikkeling en het stilvallen van sommige projecten.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.