Een kinderopvang op de boerderij biedt kansen voor agrariërs in de regio

© Kdv De Boerderij
Leusden/Amersfoort - Er is veel vraag naar kinderopvang bij boeren. De NOS meldde zondag dat agrariërs die een opvang willen beginnen hierbij tegen veel regels aanlopen. Het kabinet wil dat het voor hen makkelijk wordt. In de regio van Amersfoort en Leusden zijn er meerdere boeren die graag zo’n opvang willen starten.
Een van de agrariërs in de omgeving van Leusden die plannen heeft om een kinderopvang te beginnen is melkveehouder Aart Verweij. Samen met zijn ouders runt hij een boerenbedrijf, waar ook een ijsmakerij onderdeel van uitmaakt.
"Zo'n vier jaar gelden zijn we begonnen met het traject om een kinderdagverblijf op ons erf te beginnen”, vertelt Verweij. “Daarvoor is een vergunning aangevraagd. Die ontvang ik volgende week. We hebben als familie een kleine melkveehouderij en het zou fijn zijn om er nog iets naast te kunnen doen, zoals dus een opvang voor kinderen.”

Lang traject

Verweij herkent dat het traject voor de aanvraag lang is, maar geeft tegelijkertijd aan dat het overwegend soepel is verlopen. “Het enige obstakel dat zich in het proces vormde was de aanvraag voor ontheffing van flora en fauna. Dat is ter bescherming van de natuur. Er zat namelijk een uilennest in onze schuur. Ik hoop deze ontheffing op korte termijn te ontvangen.”
Als alles volgens plan gaat hoopt Verweij de opvang begin volgend jaar te realiseren. “We kunnen uiteindelijk aan 32 kinderen opvang bieden. De kinderen worden dagelijks begeleid door gekwalificeerde begeleiders.” Om deze begeleiders te vinden krijgt de ondernemer hulp van De Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK).

Minder personeelsverloop

Margit Borst van VAK geeft aan dat er meerdere boeren uit de regio midden Nederland bezig zijn om een kinderdagverblijf te realiseren. “Dat traject duurt zoals gezegd wel erg lang, omdat je veel verschillende documenten moet aanleveren. Gemiddeld gaat er zo'n twee jaar overheen, al is het beleid per gemeente ook weer anders.”
Borst geeft aan dat zij binnen VAK net als in de rest van de kinderopvangbranche steeds meer moeite hebben om kinderbegeleiders te vinden. “Al hebben wij minder personeelsverloop. Dat heeft denk ik te maken met de ruimte en ervaring die we bieden. Elke dag gaan onze leidsters naar buiten met de kinderen. Ongeacht de weersomstandigheden. Groene agrarische pedagogiek noemen wij dat.”

De Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) is een koepelorganisatie die boeren helpt om nevenactiviteiten te starten op hun boerderij. De organisatie kent inmiddels zestig ondernemers die zich hebben aangesloten en die op hun eigen manier invulling geven aan agrarische kinderopvang.

Contact met de boer

Carla van den Bremer is eigenaar van kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang ‘De Boerderij’ in Soest. Zij startte 16 jaar geleden - naast de al bestaande melkveehouderij - een kinderdagverblijf. “In die tijd verplaatsen we ons melkveebedrijf naar de polder. Toen kwam het idee om daar ook een kinderdagverblijf te starten. De VAK was toen net opgericht.  
Op de boerderij zijn konijnen, kippen, schapen en een pony te vinden. “Voor mij is een belangrijk motief voor het kinderdagverblijf dat heel weinig kinderen nog in contact staan met dier en natuur, vertelt Carla.” “Af en toe nemen we een kijkje in de stal bij de koeien en kalfjes. En er is contact met de boer. Je ziet dat kinderen door de tijd heen vergroeid raken met de natuur.” 

Duidelijke afscheiding

Veiligheid staat bij ‘De Boerderij’ voorop. Links is de ingang voor de kinderopvang en rechts is een aparte ingang voor het melkveebedrijf. “Er is echt een duidelijke afscheiding. Alleen onder goede begeleiding komen kinderen in de stal.” Het realiseren van de kinderopvang in 2016 ging gemakkelijk volgens van den Bremer.
“De uitbreiding naar de buitenschoolse opvang was lastiger. De provincie was het niet eens met de plaatsing van de parkeerweide. Die wilden we buiten ons bouwblok hebben. Het duurde jaren voordat de gemeente akkoord ging.” 
In de gemeente Amersfoort is momenteel geen kinderdagverblijf actief, dat verbonden is aan de VAK.
Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws via nieuws@nieuwsplein33.nl.